Vad betyder Chief Commercial Officer?

Innehållsförteckning

Vad betyder Chief Commercial Officer?

Vad betyder Chief Commercial Officer?

Chief Commercial Officer (CCO) är en nyinrättad roll som övergripande skall ansvara för att fortsatt utveckla bolaget inom e-handel och att utveckla kundmötesupplevelsen inom butikerna.

Kan bli officer?

För att bli officer måste du först genomföra en grundutbildning med värnplikt. Därefter kan du söka till officer, specialist- eller reservofficer. Läs mer om grundutbildningen här. Om du redan har en militär bakgrund kan du söka direkt till officer, specialist- eller reservofficer.

Vad är CEO förkortning för?

COO (Chief Operating Officer) & CEO (Chief Executive Officer) ... En CEO väljs av styrelsen och dess aktieägare. Båda rollerna varierar en hel del beroende på företagets storlek, kultur och hur företaget är uppbyggt.

Är det svårt att bli officer?

När det gäller nyutexaminerade officerare så är det liten konkurrens om jobben. Det har varit svårt att fylla de senaste officersprogrammen med lämpliga sökande. Om nuvarande trender står sig kommer det att vara stor brist på nyutexaminerade officerare de kommande åren.

Vad gör en officer?

Specialistofficerare ansvarar för de militära kärnkompetenserna, deltar i stridssituationer och ser till att andra chefers beslut följs och tillämpas. Det är också specialistofficerarens ansvar att gruppbefäl, soldater och sjömän utbildas och övas för att kunna prestera i stridssituationer och andra typer av uppdrag.

Vad är VD på engelska?

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
CEO sex.: "boll", "person", "Stockholm".
CEO ninitialism (Chief Executive Officer) (verkställande direktör)VD sex.: "boll", "person", "Stockholm".
direktör sex.: "boll", "person", "Stockholm".

Relaterade inlägg: