Hur mycket praktik är det på sjuksköterskeprogrammet?

Innehållsförteckning

Hur mycket praktik är det på sjuksköterskeprogrammet?

Hur mycket praktik är det på sjuksköterskeprogrammet?

En viktig del i utbildningen är VFU (praktik) - som du gör på sjukhus, hälsocentraler, inom psykiatrisk verksamhet och i kommunal hälso- och sjukvård. Beroende på studieort genomför du din praktik på 32 veckor, på olika orter i Västerbotten eller delar av Västernorrland.

Hur många hoppar av sjuksköterskeprogrammet?

Sjuksköterskeutbildningen tappar studenter – över 40 procent hoppar av.

Hur lång utbildning till sjuksköterska?

Hur lång är utbildningen? Grundutbildningen för sjuksköterskor är tre års heltidsstudier på universitetsnivå, du läser programmet inom hälsovetenskaper, med huvudområde omvårdnadsvetenskap. När du har läst de tre åren så kan du fördjupa dig vidare om du vill.

Hur många poäng per termin sjuksköterska?

Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap.

Hur många hoppar av teknisk fysik?

Hur många av dem som började programmet som gett upp och hoppat av har ingen räknat på, men normalt sett brukar runt 30 procent försvinna under första året, konstaterar Tristan Karlberg. På programmet finns också ett antal internationella studenter.

Hur många procent hoppar av högskolan?

Trycket på högskoleplatser är högre än någonsin. Men nästan 30 procent hoppar av sin utbildning redan under första terminen vilket kostar lärosätet, samhället och studenten stora pengar. – Avhopp är problematiskt på många olika sätt.

Hur lång är utbildningen till specialistsjuksköterska?

Specialistutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, omfattande 60-75 hp (2-2 1/2 terminer oftast på halvfart) och omfattar en magisterexamen utöver de 180 hp (6 terminer) år som omfattar sjuksköterskeutbildning på grundnivå.

Relaterade inlägg: