Är axeln en?

Innehållsförteckning

Är axeln en?

Är axeln en?

Axeln/skuldran är en biomekaniskt komplex kroppsdel. Den är sammansatt av fyra leder mellan skulderbladet (skapula), nyckelbenet (klavikel), överarmen (humerus) och ryggen (bild 10.1). Nyckelbenet har dessutom en led till bröstbenet (sternum). Av samtliga leder i kroppen har axeln det största rörelseomfånget.

Är Axel synonym?

Axel betyder ungefär detsamma som mittlinje. Se alla synonymer nedan.

Är skuldra och axel samma sak?

Axelleden är kroppens rörligaste led. Där möts överarmsbenet och skulderbladet. Leden är en kulled och kan röras i tre plan. Du kan därför pendla med armen framåt och bakåt, föra den in eller ut från kroppen ända upp över huvudet samt rotera den.

Hur fungerar axel?

Axeln har två leder som samverkar för att vi ska kunna röra armen. Nyckelbensleden, eller akromioklavikularleden, är en glidled som bildas mellan nyckelbenet och akromion. Akromion är ett utskott från skulderbladet som utgör skulderledens tak. Nyckelbensleden gör att vi kan lyfta armen ovanför huvudet.

Kan axel kallas?

Axel, skuldra, i människans kropp armens infästning/upphängning i bålens övre del. Axeln omfattar skuldergördeln (cingulum extremitatis superioris), överarmens proximala del och fossa axillaris.

Vad betyder hjulaxel?

Hjulaxel (tåg)[redigera | redigera wikitext] Hjulaxel är på ett rälsfordon den tvärgående axel där de två flänshjulen är fastsatta. Kan även kallas tågaxel.

Vad är en skuldra?

Skulderbladsleden är en funktionell led som gör att skulderbladet kan glida på bröstkorgens baksida och hålls samman av muskler. Ungefär 1/3 av armens rörelse sker i den här leden. Skulderbladets funktion är viktig, då det utgör armens upphängning på kroppen.

Hur fungerar en hjulaxel?

Eldrivna lok och motorvagnar har sitt drivpaket mellan hjulen, med en växel på hjulaxeln hopbyggd med en traktionsmotor. ... Snabba lok förses med en böjlig drivaxel inuti en grövre hjulaxel som fungerar lite som en kardanaxel. Hjulaxeln kan då röra sig vid fjädringarna medan drivpaketet sitter fast.

Relaterade inlägg: