Vad betyder ritning?

Innehållsförteckning

Vad betyder ritning?

Vad betyder ritning?

E it i ä tt fä di t En ritning är ett färdigt dokument som redovisas på papper eller i förekommande fall på bild kä h bildskärm och som beskriver ett eller flera fysiska objekt i huvudsakligen grafisk, skalenlig och symbolisk form.

Vad är en Typritning?

Typritningar. Sidan Typritningar består av Styrande dokument, ritningsram, ritningshuvud samt ett antal typritningar. Under Styrande dokument återfinns bl a Malmö Fastighets- och gatukontors IT-handledning som styr hur digitalt material ska tas fram, hanteras, lagras och levereras samt mallar och annat stödmaterial.

Relaterade inlägg: