Vad påverkar P ALAT?

Innehållsförteckning

Vad påverkar P ALAT?

Vad påverkar P ALAT?

Ett förhöjt ALAT-värde kan även ses vid andra sjukdomar som påverkar levern eller vid biverkan av en läkemedelsbehandling så som statiner, antibiotika, kemoterapi, aspirin, narkotika och barbiturater. Ju högre värde, desto mer omfattande cellskador.

Vad påverkar ALAT?

Förhöjt värde av ALAT Det kan även bero på blyförgiftning, vissa läkemedel eller att man växer väldigt fort (vanligt hos barn). ALAT-värdet i blodet är oftast kopplat till hur skadad levern är. Ju högre värde, desto mer omfattande cellskador. Akut hepatit kan ge ALAT-värden som är 10 gånger så höga som referensvärdet.

Vad kan det bero på att man har för höga levervärden?

Mer än ca. 60 gram alkohol/dag hos män (> ca. 4 glas vin) och > ca. 20 gram hos kvinnor (> ca 1–2 glas vin) anses orsaka höjda levervärden.

Vad är högt p ASAT värde?

Vad innebär ett högt ASAT-värde? Höga värden ses vid hjärtinfarkt med maximum efter 2 dygn. ASAT är också förhöjdt vid hepatit, toxisk leverskada, leverförstoring, myopati och lungemboli. De individuella ASAT-nivåerna är relaterade till muskelmassan.

Vad visar p ALAT?

ALAT är ett enzym1. som finns i hjärta och i skelettmuskulatur men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökning av halten ALAT i blodet varför det används som en markör för att undersöka leverfunktionen och diagnostisera eventuella leversjukdomar.

Vad syns på leverprover?

Genom att göra en hälsokontroll via blodprov, kan man analysera ASAT och ALAT och få en indikation på hur levern mår. Levervärdet kan påverkas av aktiviteter du utfört precis innan provtagningen. Om du ätit för mycket, tränar, tar mediciner eller har druckit alkohol kan dina värden vara tillfälligt förhöjda.

Vad betyder s ALAT?

ALAT-testet görs för att kontrollera leverns tillstånd och om den skadats. Med hjälp att testet är det möjligt att identifiera leversjukdomar, speciellt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus. Leversjukdomar kan ge symtom som smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar och ibland gulsot.

Vad ingår i en Leverstatus?

De värden som normalt ingår i leverstatus är:

  • Aspartataminotransferas (ASAT)
  • Alaninaminotransferas (ALAT)
  • Alkalisk fosfatas (ALP)
  • Bilirubin.
  • Gamma-glutamyltransferas (GT)

Vad ingår i leverprover?

Följande ingår i leverprovet:

  • 3 st analyser av ALAT (Alaninaminotransferas), ASAT (Aspartataminotransferas) och GGT (Gamma-Glutamyl Transferase)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)

Vad är ASAT värde?

ASAT är ett enzym1., som finns i lever, hjärta och skelettmuskulatur. Vid skada i dessa organ frigörs enzymet i blodet och ger då förhöjda värden vid ett blodprov. ASAT tas främst vid misstanke om leversjukdom samt för att få en överskådlig bild av hur levern mår.

Relaterade inlägg: