Vad krävs för att framställa stål?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att framställa stål?

Vad krävs för att framställa stål?

För att avlägsna syret och reducera järnmalmen används ofta en masugn. I masugnen tillsätts kol i form av koks eller träkol, men det finns också masugnar som använder elektricitet för att reducera malmen. Masugnen producerar råjärn - järn som innehåller över 4 % kol. Råjärn som stelnat i tackor kallas tackjärn.

Vilken råvara behövs för att framställa järn?

Vid tillverkning av stål krävs järnråvara i form av malm eller skrot samt legeringsämnen för att materialet ska få de önskade egenskaperna. Vid tillverkning av malmbaserat stål behövs även kol som reduktionsmedel och kalk som slaggbildare.

Hur blir järnmalm till stål?

Vid ståltillverkning förädlas järnmalm genom så kallad färskning. Man blåser kall syrgas mot upphettat råjärn för att bli av med kol och föroreningar och göra stålet hållbart. Innovationer i stål är en förutsättning för ekonomisk tillväxt.

Vad kan man tillverka av stål?

Här är några få exempel på produkter av stål:

  • Byggnader: plåttak, stålbalkar, armering och fästelement.
  • Fordon: personbilar, lastfordon, tåg och cyklar.
  • Infrastruktur: Broar, vägmittvajer, belysnings- och högspänningsstolpar, räcken och järnvägar.
  • Konst och design: skulpturer och smycken.

Hur blir Svartmalm till stål?

Stål kan tillverkas antingen från järnmalm eller från återvunnet stålskrot. Huvuddelen av den malmbaserade produktionen sker genom reduktion av järnmalm i masugnar följt av stålproduktion i syrgaskonvertrar (se figur 3:2). I den skrotbaserade tillverkningen smälts skrot i en ljusbågsugn.

Hur tillverkas Järnsvamp?

Järnsvamp tillverkas genom att vid lägre temperaturer avlägsna järnmalmens syre med hjälp av koloxid och vätgas framställd ur naturgas. I Sverige tillverkas järnsvamp av Höganäs AB enligt Höganäs järnsvampsprocess. Produktionen är uteslutande avsedd för Höganäs egen produktion av högklassigt järnpulver.

Vad kan man tillverka med järn?

Järn har många användningsområden. Det används bland annat till verktyg och vapen, samt till det vanliga byggmaterialet stål....Legeringar med järn

  • Tackjärn – järn med över 4 % av kol. ...
  • Gjutjärn – innehåller 2–4 % kol, och bland annat kisel.

Vad gör man metall av vilken är råvaran?

Malmmineral är sådana mineral som innehåller en eller ibland flera metaller och bryts för att utvinna metall. Industrimineral däremot utvinns pga....Exempel på industrimineral:

  • Kalcit (ingår i bergarten kalksten)
  • Kvarts och fältspat (ingår i bergarten granit, pegmatit m.m.)
  • Apatit (ingår i en del järnmalmer)

Hur blir järnmalm till järn?

På 1100-talet började man bryta järnmalm ur berget. ... Den rostade järnmalmen smältes ned med mycket träkol och lite kalk i en masugn under hög temperatur. Masugnen packades från toppen, masugnskransen och det smälta järnet droppade ner mot ugnens botten i flytande form. Man får då ett högt utbyte av järn.

Hur blir malm till metall?

1) Malmen tas upp ur gruvan och anrikas. Det innebär att malmen krossas sedan sorterar man bort det som inte har tillräckligt hög metallhalt. Koncentrationen höjs av den önskade metallen. 2) Genom olika kemiska processer, beroende på metall, görs metalljonerna om till ren metall.

Relaterade inlägg: