Var bodde Karin Boye i Uppsala?

Innehållsförteckning

Var bodde Karin Boye i Uppsala?

Var bodde Karin Boye i Uppsala?

Karin Boye föddes 1900 i Göteborg. Från sitt femtonde år växte hon upp i Huddinge utanför Stockholm. Hon utbildade sig först till folkskolelärarinna, men övergick därefter till akademiska studier vid Uppsala universitet 1921–26. Hon bodde då i Edlingska gården på Järnbrogatan 2 (nuvarande S:t Olofsgatan).

Varifrån kommer Karin Boye?

Gothenburg, Sweden Karin Boye/Place of birth

När är Karin Boye född?

26 oktober 1900 Karin Boye/Date of birth

Hur mådde Karin Boye?

Själv verkar hon inte ha fått så mycket hjälp. I sin Boye-biografi Drabbad av renhet skriver Margit Abenius att det var ”en av livets bistra ironier, att hon gick sitt öde till mötes just i den psykiatriskt skolade miljön.” I dikter hon skrev den sista tiden kan spåras en strålglans av frid.

Hur många verk skrev Karin Boye?

– Hon skrev elva böcker som var viktiga i sin tid och som kom att bli ännu viktigare efter hennes död och hon var aktiv i kulturdebatten. Ett helt långt författarliv ryms i den tillvaro som hon hann få. Karin Boye föddes i Göteborg, i en familj som hade det ganska gott ställt och bodde i en våning vid Vasaplatsen.

Vilket år dog Karin Boye?

Karin Boye/Date of death

Relaterade inlägg: