Vad heter Jupiters fyra största månar?

Innehållsförteckning

Vad heter Jupiters fyra största månar?

Vad heter Jupiters fyra största månar?

Kring Jupiter kretsade fyra månar, ungefär av vår månes storlek, som döptes till Ganymedes, Europa, Callisto och Io. Upptäckten av de galileiska månarna förändrade människans världsbild för alltid, och flyttade centrum för planetsystemet från jorden till solen.

Vad består Jupiter av väte?

  • Jupiter består till största delen av väte. I atmosfärens övre lager blandas vätet med andra ämnen och bildar moln. Molntäckets tjocklek är cirka 80 km. Temperaturen och trycket stiger med avtagande avstånd till centrum och vätet pressas samman av tyngdkraften. Jupiters yttre skikt består av vätemolekyler bestående av två atomer.

Har Jupiter åtta reguljära månar?

  • Jupiter har åtta reguljära månar (Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa, Ganymedes och Callisto). Dessa förefaller vara uppbyggda av samma material, samma blandning is och sten som kanske utgör Jupiters inre. Dessa månar bildades förmodligen av materia som blev över när Jupiter bildades.

Vad är Jupiters diameter och volym?

  • Jupiters diameter är 11 gånger större än jordens, massan är 318 gånger större och volymen är 1 300 gånger jordens. Jämfört med solen, som är 1 000 gånger större i volym, är den dock liten.

Hur långt är Jupiters avstånd från Jupiter?

  • På Jupiters avstånd visar ett litet teleskop inga detaljer på månarna, utan vi ser dem (oftast) som fyra prickar i ett växlande mönster. Den innersta månen (Io) gör ett varv runt Jupiter på 1,77 dygn, och nästa (Europa) tar dubbla tiden, 3,55 dygn.

Relaterade inlägg: