Vilket land kommer katten ifrån?

Innehållsförteckning

Vilket land kommer katten ifrån?

Vilket land kommer katten ifrån?

De första katterna avlades troligtvis för att kontrollera skadedjur som möss och råttor, snarare än att vara sällskapsdjur. Dagens tamkatter har sitt ursprung i två olika linjer. En linje uppkom i dagens Turkiet-Irak. För att sedan spridas in till Europa för cirka 6 400 år sedan.

Vilken miljö lever katter i?

De allra flesta katter trivs alldeles utmärkt att leva inom hemmets fyra väggar där den skapar sitt revir och om den lever i en miljö den trivs med; exempelvis har en egen liggplats, möjlighet att klösa och ställen att gömma sig på och att den blir aktiverad genom lek och kel.

När började man ha katt som husdjur?

Katter var högt värderade i Egypten många år före Kristus, men det tog lång tid innan den blev lika uppskattad i Europa. Det är först från 1800-talet och framåt som kattens popularitet har ökat och idag finns det fler katter i Sverige och i många andra Europeiska länder än vad det finns hundar.

När började man avla katter?

Avbildningar av tamkatter finns från tiden för Nya riket för 3 500 år sedan. Vid samma tid blev tamkatter allt populärare i de flesta områden runt Medelhavet – och de egyptiska tamkatterna började dyka upp i allt flera länder.

Relaterade inlägg: