Är Inlandsbanan i bruk?

Innehållsförteckning

Är Inlandsbanan i bruk?

Är Inlandsbanan i bruk?

Inlandsbanan är en svensk järnväg som går mellan Kristinehamn i söder och Gällivare i norr, totalt en sträcka av 1 288 kilometer (om sträckan Östersund–Brunflo, vilken är 15 kilometer och gemensam med Mittbanan, räknas in). ... Sträckan Kristinehamn–Nykroppa har rustats upp och ingår som en normal del av Trafikverkets nät.

Är Inlandsbanan elektrifierad?

Inlandsbanan satsar på eldrift. Men i stället för att elektrifiera 106 mil järnväg för åtta miljarder kronor, tror ledningen för Inlandsbanan på vätgas och bränsleceller. De första tågen kan rulla om fem år.

Var ligger Inlandsbanan?

130 mil upplevelser. Inlandsbanan sträcker sig hela 130 mil genom Sverige från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr.

Vilket år byggdes Inlandsbanan?

En viktig bana är Inlandsbanan. När Inlandsbanan stod klar 1937 kunde man frakta gods från Norrlands inland ända från Gällivare till Kristinehamn vidare ut på Vänerns vatten ner till västkustens hamnar. Det fanns då en fullständig transportlösning och transportväg.

Vem kör Inlandsbanan?

Destination Inlandsbanan AB ansvarar för Inlandsbanans persontrafik, till exempel turisttrafik på sommaren och dagtågstrafik vintertid på banans södra del, samt charter och anordnande av paketresor på tid utanför sommartrafiken. 2009 bildades dotterbolaget Inlandståget AB med uppgiften att köra person- och godstrafik.

Vem äger Inlandsbanan?

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan, se listan till höger. Dotterbolagen Inlandståget AB samt Destination Inlandsbanan AB ägs av moderbolaget till 100 procent.

Var invigdes Inlandsbanan?

6 augusti det året blev det en stor fest när rallarlagen från norr och söder möttes. Kronprins Gustav Adolf fick äran att inviga banan. Minnesstenen i Kåbdalis, här möttes rallarlagen från norr och söder och Inlandsbanan stod klar. 1937 gick det att åka från Kristinehamn vid Vänern till Gällivare i norra Lappland.

När lades Inlandsbanan ner?

I många år gick senare endast ett dagligt tåg i vardera riktning. Sedan persontrafiken på Inlandsbanan lades ner 1992 har sträckan trafikerats med persontåg som beskrivs ovan i stycket om Mora-Orsa. 1960-tal vid stationen i Fågelsjö.

Vem byggde Inlandsbanan?

IBAB fick uppdraget av staten att förvalta banan mellan Mora och Gällivare. Bolaget fick också ta över ansvaret för Orsa- Furudal, Ulriksfors-Strömsund och Arvidsjaur- Nordlunda. Ägarna, kommunerna längs järnvägen, tydliggjorde att IBAB skulle arbeta för att utveckla infrastrukturen och tågtrafiken längs banan.

Vem trafikerar Inlandsbanan?

Inlandsbanan AB förvaltar sträckan Mora - Gällivare på uppdrag av staten. Banverket (idag Trafikverket) behöll stäckan Kristinhamn - Mora. Banan mellan Persberg och Mora ligger fortfarande till största delen kvar som ett icke underhållet järnvägsspår. Kristinehamn- Filipstad har trafik.

Relaterade inlägg: