Vad heter kommunens motsvarighet till regeringen?

Innehållsförteckning

Vad heter kommunens motsvarighet till regeringen?

Vad heter kommunens motsvarighet till regeringen?

När kommunfullmäktige tagit beslut ser kommunstyrelsen till att beslutet genomförs. Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar.

Vad heter kommunens högsta styrande organ?

Kommunfullmäktige styr och beslutar Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Vad heter ordförande i kommunstyrelsen?

Kommunalrådet företräder den politiska majoriteten och är ordförande i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige utser bland kommunstyrelsens övriga ledamöter ett kommunalråd som företräder den politiska oppositionen, ett oppositionsråd.

Vad är det för skillnad på kommunfullmäktige och kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens “regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Vilket är landstingets högsta beslutande organ?

Landstingsfullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs i allmänna landstingsval. Landstingsstyrelsen är det högsta verkställande organet och dess ledamöter väljs av landstingsfullmäktige. Fullmäktige väljer också ledamöter i nämnder.

Relaterade inlägg: