Vad är kranskärlen?

Innehållsförteckning

Vad är kranskärlen?

Vad är kranskärlen?

Kranskärlen ger hjärtat näring och syre Kranskärlen är små blodkärl som bildar ett nätverk runt hjärtat. De förser hjärtmuskeln med blod, syre och näring. Blodet leds sedan tillbaka genom kransvener.

Var sitter kranskärlen och vilken funktion har de?

Kranskärlen är de blodkärl som försörjer själva hjärtmuskeln med syrerikt blod. De utgår från stora kroppspulsådern precis där den kommer ut från hjärtat. Kranskärlen förgrenar sig sedan runt hela hjärtmuskeln.

När fylls kranskärlen?

Hjärtat behöver också syrerikt blod för att fungera. Det är kranskärlen som förser hjärtat med blod. De ligger i fåror på hjärtats utsida och fylls med blod när hjärtmuskeln vilar mellan varje hjärtslag.

Vad är Höger kranskärl?

  • Höger kranskärl ger ifrån sig ett antal grenkärl, där det posteriora (ramus interventricularis posterior), som löper ned mot hjärtspetsen i bakre interverventrikulära fåran, är viktigast för hjärtats blodförsörjning. Höger kranskärl försörjer höger kammare, men även vissa delar av bakre delen av vänster kammare.

Kan du få besvär efter en kranskärlsröntgen?

  • Det är mycket ovanligt med allvarliga komplikationer efter en kranskärlsröntgen. Oftast får du inga besvär alls. Du kan få en blödning från stickstället efteråt om undersökningen har gjorts via ljumsken. Första veckan efter undersökningen ska du därför undvika tunga lyft och kraftig kroppsansträngning.

Hur gör man en kranskärlsröntgen?

  • Kranskärlsröntgen. Hjärtats kranskärl förser hjärtmuskeln med blod, och en kranskärlsröntgen görs för att undersöka om det finns förträngningar eller stopp i kranskärlen. Du kan få genomgå undersökningen om du har kärlkramp, hjärtinfarkt eller om det finns misstanke om andra hjärtbesvär.

Vad orsakar kranskärlsförträngning?

  • Kranskärlsförträngning orsakas huvudsakligen av uppbyggnaden av fettavlagringar inne i blodkärlen. Dessa är i sin tur sammansatta av kolesterol, kalcium och andra substanser i blodet. Dessa är de främsta orsakerna: Förtjockning av väggarna hos kärlensom transporterar näring till hjärtmuskeln.

Relaterade inlägg: