Vad består Kattguld av?

Innehållsförteckning

Vad består Kattguld av?

Vad består Kattguld av?

Den här runda mineralbollen med sin vassa kristallina yta var ren svavelkis, pyrit på fackspråk, som består av svavel och järn, FeS2. Dubbelt så mycket svavel (S) som järn (Fe), två svavelatomer som hänger fast vid en järnatom, det är grundmineralet.

Hur vet man om det är guld eller Kattguld?

Skilja guld från Kattguld Så att skugga vaskpannan när du har hittat ett intressant korn kan vara en bra ide. Då kan du se om kornet fortfarande har guldglans. Om det slocknar när du skuggar panna är det med största sannolikhet inte guld. Studera hur kornen rör sig i pannan.

Vad innehåller svavelkis?

Pyrit, även kallat svavelkis, är kemiskt sett järnsulfid med formeln FeS2. Det är blekgult och metallglänsande på färska ytor, på vittrade ytor rostbrunt.

Vad används svavelkis till?

bly, zink och guld. Även om svavelkisen i sig inte föranleder brytning har den använts till framställning av svavel, svavelsyra och rödfärg samt under stenåldern och bronsåldern för eldslagning i stället för eldstål.

Vilket ämne utöver koppar finns i kopparkis?

Kopparkis[redigera | redigera wikitext] Kopparkis, kallas även kalkopyrit, CuFeS2 , är ett mineral som består av koppar (34,5 %), järn (30,5 %) och svavel.

Hur bildas Kattguld?

Kattguld[redigera | redigera wikitext] Vid vittring av glimmer urlakas en del kemiska komponenter, och färgen ändras från brunsvart till metallglänsande gul. Redan Carl von Linné (1707–1778) använde sig mycket ofta av detta uttryck. På engelska heter det fool's gold och på tyska Katzengold.

Var hittar man Kattguld?

Kattguld, en folklig benämning på olika guld- eller metallglänsande mineral som kan hittas i naturen. Det är i de flesta fall vittrad biotit eller muskovit (K(Mg,Fe)3(Al,Si)3O10(OH,F)2), en typ av glimmer.

Vad används kopparkis till?

Idag används 65 procent av kopparen som framställs för att leda elektricitet. Andra användningsområden är elektronik, propellrar, mynt och musikinstrument. Kopparmalmen som används vid framställningen kallas kopparkis (CuFeS2) och kopparglans (Cu2S). Dessa malmer anrikas först.

Relaterade inlägg: