Vad menas med kurser?

Innehållsförteckning

Vad menas med kurser?

Vad menas med kurser?

En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. ... En samling kurser som leder till en examen är ett utbildningsprogram.

Vad är en fristående kurs?

Väljer du ett program läser du förutbestämda kurser i en viss ordning. Vill du själv sätta ihop din utbildning kan du läsa så kallade fristående kurser.

Vad är ett utbildningssystem?

Utbildning en målinriktad process Enligt en internationell standard är utbildningssystemet som regel indelat i grundskola (eller primärskola), sekundärskola (ett stadium motsvarande gymnasieskola), och högre utbildning, som kan vara högskola eller universitet. Till detta kommer utbildning under tidig barndom, förskola.

Kan man läsa fristående kurser för att bli sjuksköterska?

När du har arbetat som legitimerad sjuksköterska i minst ett år kan du studera vidare på någon av våra specialistsjuksköterskeutbildningar. Du har även möjlighet att fördjupa dina kunskaper på vårt masterprogram eller genom fristående kurser.

Vad är en kurskod?

Kurskoden består av max tio tecken/positioner. De flesta kurser har koder som består av sju tecken. De första sex positionerna är förkortningar av ämnets och kursens namn. De första tre bokstäverna är de inledande bokstäverna i ämnets namn och tre nästkommande är de inledande bokstäverna i kursens namn.

Relaterade inlägg: