Vilka kärnkraftverk har vi i Sverige?

Innehållsförteckning

Vilka kärnkraftverk har vi i Sverige?

Vilka kärnkraftverk har vi i Sverige?

Det finns totalt sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer i drift.

Vad är OKG?

OKG Aktiebolag, tidigare Oskarshamnsverkets Kraftgrupp (OKG) Aktiebolag, är ett av svenskt privat bolag som äger och driver kärnkraftsanläggningen Oskarshamnsverket i Figeholm, utanför Oskarshamn. Bolaget grundades .

Vem äger kärnkraftverket i Oskarshamn?

OKG äger tre kokvattenreaktorer Oskarshamn 1, 2 och 3 vilka kallas O1, O2 och O3 i dagligt tal. Idag är det enbart vid O3 som vi producerar el, eftersom våra ägare 2015 fattade beslut om att stänga O1 och O2 i förtid.

Vilket kärnkraftverk ligger närmast Stockholm?

SFR ligger nära kärnkraftverket Forsmark.

Vem äger kärnkraftverken?

Vattenfall är storägare av kärnkraft i Nordeuropa och har omfattande erfarenhet av att driva kärnkraftverk, avveckla dem och hantera radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Kärnkraftssäkerhet är alltid det viktigaste för oss. Vattenfall äger tio reaktorer varav fem är i kommersiell drift.

Varför stängde man Barsebäck?

Anläggningen är stängd efter ett politiskt beslut i slutet på 1990-talet, och ägs av Uniper som också ansvarar för nedmontering och rivning. Kärnkraftverket hade två reaktorer. Först stängdes Barsebäck 1 1999 och sedan stängdes Barsebäck 2 2005. Barsebäcksverket håller nu på att monteras ned och rivas.

När stängdes Oskarshamn?

Oskarshamn 1 (O1) togs i kommersiell drift 1972 och stängdes av permanent i juni 2017. Oskarshamn 2 (O2) togs i kommersiell drift 1975. En omfattande modernisering och effekthöjning inleddes 2013, men fullföljdes ej, och beslut om avstängning fattades i oktober 2015.

Relaterade inlägg: