Vem var guden Amor?

Innehållsförteckning

Vem var guden Amor?

Vem var guden Amor?

Den romerska mytologins kärleksgud Amor (latin; kärlek, även kallad Cupido; begär) son till kärlekens och den kvinnliga skönhetens gudinna Venus (i grekisk mytologi är kärleksguden Eros son till gudinnan Afrodite). Amor ägnade sig ofta åt att ställa till kärlekstrassel för människorna.

Vad är Eros?

Eros (grekiska Ἔρως) var en kärleksgud i grekisk mytologi. Han var son till Afrodite. Eros var hos grekerna den såsom en gud tänkta och avbildade personifikationen av kärleken, motsvarande romarnas Amor (Cupido).

Är som en Cupido?

Amor (latin för "kärlek") eller Cupido (latin för "begär") är kärleksguden i den romerska mytologin. Han avbildades ofta i konsten, så kallade amoriner eller kupidoner. Han var son till gudinnan Venus. I den grekiska mytologin motsvaras han av Eros.

Vem är Eros pappa?

Ares: Eros far, son till Zeus och Hera. Det kaotiska, rasande krigets gud.

Hur föddes Eros?

Eros familjeband är inte uppenbart, men hans moderskap brukar allt som oftast tillskrivas Afrodite medan den fader som oftast utpekas är Ares. Andra versioner i de grekiska gudasagorna kungör att Eros antingen är självfödd och att det skedde i samband med Afrodites födelse eller härstammar från Chaos.

Relaterade inlägg: