Vad heter laxen som yngel?

Innehållsförteckning

Vad heter laxen som yngel?

Vad heter laxen som yngel?

Som laxunge ("stirr")är laxen insekter, kräftdjur och blötdjur på menyn, men som smolt börjar de också äta fisk, vilket är den huvudsakliga födan för en vuxen lax. Strömming och skarpsill är stapelföda i havet.

Har lekt färdigt lax?

Leken och yngelperioden Laxen leker på grunda grusbottnar i strömmande vatten. Ynglen, som kallas stirr, stannar kvar två till fyra år i vattendraget varefter de vid en längd av 15–25 cm betecknas som smolt och vandrar ut i havet. ... De riktigt tunga laxarna kan ha stannat i havet och ätit, och alltså hoppat över leken.

Vad kallas utlekt lax?

På våren kan det hända att man fångar lax eller öring som vandrar ut till havet igen efter lek. Utlekt lax kallas även besor eller vraklax och är utarmad efter leken och ska alltid återutsättas.

Hur gammal kan en lax bli?

Vartefter den tillväxer övergår födan mer och mer till fisk. Laxen kan bli 15 år gammal, och kan som mest uppnå en vikt av runt 50 kg. Laxen finns i alla Sveriges omgivande hav. Leken sker i strömmande sötvatten, på sten- eller grusbottnar.

Vad är Blanklax?

Nu råder skilda meningar om det rör sig om en blanklax. Lokala experter dömer fångsten som en övervintrare, medan Fiskejournalens laxexperter är säkra på att det rör sig om en blanklax, en fisk som stigit upp i älven i år.

När går laxen upp i åarna?

Laxen börjar vandra upp i Ätran redan i mars innan fiskesäsongen börjar. Under våren kommer den största andelen stora laxar som har tillbringat mer än ett år i havet. Den nystigna laxen kallas blanklax. Den kännetecknas av en silverblank färgteckning och att den är stor och tjock.

Varför dör laxen efter leken?

Efter leken dör många av de laxar som lekt, men de som överlever kommer att vandra ut i havet och återkomma för att leka igen. Det har förekommit att laxar lekt så många som fyra gånger. ... Laxen vandrar två till tre år gamla ut i havet som smolt och är då ca 124-175 mm stora.

Vad är skillnaden mellan lax och laxöring?

Laxen är slankare, mer långsträckt och saknar oftast helt prickar nedanför sidolinjen och har bara ett fåtal på gällocken. Laxens stjärt- spole är smalare och stjärtfenan bred och V-formad. Havsöringen har ofta prickar nedanför sidolinjen och på gällocken, har en kompaktare kroppsform och bred stjärtspole.

Vad väger laxen?

3,6 – 5,4 kg Atlantic salmon/Mass

Relaterade inlägg: