Vad är ett Dataprotokoll?

Innehållsförteckning

Vad är ett Dataprotokoll?

Vad är ett Dataprotokoll?

Ett protokoll består av ett antal regler för kommunikation i ett nätverk. När flera datorer är nätverksanslutna så kallas de regler och procedurer som används för kommunikation helt enkelt för protokoll. ... I den sändande datorn skall protokollet: Dela upp data i mindre bitar som protokollet kan hantera.

Vad kallas den vanligaste typen av nätverk som datorn använder för kommunikation med varandra?

Kommunikation mellan datorer och andra enheter i ett nätverk kan gå via kabel eller trådlöst. Oavsett vilket så används samma grundläggande typ överföringsteknik och protokoll. Den överföringsteknik som är absolut vanligast heter Ethernet och den reglerar bl.

Vilka protokoll används för att överföra hemsidan?

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på informationsnätverket WWW, World Wide Web på Internet.

Vad innebär det att ett nätverk är Paketförmedlat?

Ett paketförmedlande nätverk (engelska: packet switching network) är ett datornät, där data överförs uppdelade på datapaket.

Vad är mellanliggande Nätverkshanterare kapabla till välj fyra )?

Mellanliggande nätverkshanterare tillhandahåller transmissionskanaler genom att koppla samman flera nätverksenheter i ett nätverk. Några exempel på mellanliggande nätverkshanterare: Uppkopplingsenheter (hubbar, switchar, accesspunkter) Nätverkshanterare (router)

Hur används portar i datorkommunikation?

Man kan väl säga att datorn sköter kontakten med internet via en fysisk port, nätverksporten. Dataströmmen filtreras sedan i datorn med hjälp av ett stort antal virtuella portar, som sorterar inkommande trafik och hjälper till att hålla ordning på vilka uppgifter som tillhör ett visst program eller tjänst.

Relaterade inlägg: