När ska rör med tillsats blandas?

Innehållsförteckning

När ska rör med tillsats blandas?

När ska rör med tillsats blandas?

När röret fyllts tas det bort från hållaren och om flera prov ska tas förs ett nytt in. Blanda varje rör med tillsats direkt efter att det fyllts: - Vänd röret lugnt, minst 5 gånger för hand eller 10 gånger på blodvagga/blandare. - Efter provtagningen förvaras provrören stående i rumstemperatur tills de svalnat.

Hur tar man Kapillärt CRP?

Provet tas ofta genom ett stick i fingret. Det kallas för ett kapillärt blodprov eftersom blodet tas från de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer. Ibland tas provet istället i armen med hjälp av en tunn nål. Nålen sticks in i en blodåder, en ven.

Hur analyserar man ett blodprov?

Blodprovsanalyser utförs på serum, men också på helblod och blodplasma. För att analys av helblod eller blodplasma ska vara möjligt används vakuumrör som innehåller tillsatser som förhindrar att blodet koagulerar. Den vanligaste analysmetoden är att analysera serum.

När ska provrören märkas med etiketter?

Kontrollera att uppgifterna stämmer överens med remissen/beställningen och etiketter för provtagningsrören. Provtagningsrör ska märkas före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället. Märk provtagningsrören enligt laboratoriets anvisningar. Säkerställ att eventuella streckkoder är korrekt placerade på rören.

Relaterade inlägg: