Vad heter Sälens unge?

Innehållsförteckning

Vad heter Sälens unge?

Vad heter Sälens unge?

Kutar. Sälarna blir könsmogna vid 4-5 års ålder. De föder en kut per år, någon gång mellan februari-juni, beroende på art. Eftersom sälar har fördröjd fosterutveckling sker parningen redan någon till några veckor efter det att honan har fött sin kut.

Hur djupt dyker gråsäl?

Gråsälar kan dyka till flera hundra meters djup. De livnär sig på fisk, mest stimfisk och bottenlevande arter som strömming, tånglake och flundror. De kan även ta annan fisk som lax, sik och torsk. I Östersjön föds ungarna (kutarna) mellan februari och mars, gärna på isen.

Vilka fiender har gråsälen?

I genomsnitt äter en vuxen gråsäl 7 kg fisk per dygn, men mängden varierar beroende på säsong. Mest äter sälen på sensommaren då den bygger upp späcklagret inför höst och vinter. Påverkan av naturliga fiender på sälstammen är försumbar.

Vad heter har ens ungar?

Avkomma kallas inom biologin produkten av fortplantning, det vill säga en ny organism som har en eller flera föräldrar. En ännu icke könsmogen avkomma kallas unge eller yngel.

Vad heter rävens unge?

Honorna föder mellan 5 och 7 valpar och diar dem under en månad i en håla i marken som kallas gryt eller lya. Valparna matas genom att föräldrarna kräks upp halvsmält mat. Efter fyra månader lämnar valparna sina föräldrar, och även honan och hanen skiljer sig.

Relaterade inlägg: