Vad kallas läran om växter och djur?

Innehållsförteckning

Vad kallas läran om växter och djur?

Vad kallas läran om växter och djur?

Att lära sig om ämnet biologi, betyder att man studerarar allt som är levande på jorden. Ordet biologi betyder just läran om livet. Allt levande är förstås alla djur och växter, men även vi människor och små, små organismer, som till exempel bakterier.

Vad betyder ordet botanik?

Botanik (av grekiska βοτανική, "som rör örter"; även fytologi, "läran om växter") är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Vad är en flora?

Oftast används ordet flora om växter, vanligen kärlväxter (ibland fröväxter eller blomväxter) samt mossor. Ordet flora används också om grupper som inte är växter.

Vad betyder rytmiskt?

Rytmisk betyder ungefär detsamma som taktfast.

Vad kallas läran om hur organismer samspelar i naturen?

Ekologi handlar om samspelet i naturen. Det är läran om hur organismer, såsom djur, växter och mikroorganismer, lever och fungerar i sina livsmiljöer och hur de är beroende av varandra och av miljön runt omkring. Miljöfaktorer kan vara allt från väder, klimat, jordmån, topografi och havsströmmar.

Relaterade inlägg: