Varför heter det lodjur?

Innehållsförteckning

Varför heter det lodjur?

Varför heter det lodjur?

Namn. Folkligt kallades lodjur förr för göpa, vilket lever kvar i Västvärmland samt i det jamska snarlika namnet gaupe, vilket också är det norska trivialnamnet på djuret. I Västergötland har den kallats gjöba och i Bohuslän katte-, varge- eller rävegöba.

Vad betyder lodjur?

Lodjurets latinska namn "Lynx" betyder "lysa". Enligt gammal folktro skulle lodjurets päls kunna lysa i mörkret.

Vad är lodjurets klassifikation?

Lodjur eller lokatter (Lynx) är ett släkte inom familjen kattdjur. I Sverige avser man med detta namn främst arten europeiskt lodjur (Lynx lynx). Lodjur har tofsar på öronen, samt till skillnad från många andra kattdjur kort svans. Det europeiska lodjuret är väsentligt större än övriga arter.

Var bor lodjur i Sverige?

Sverige: I dag finns lodjur i hela Sverige förutom Gotland och är, näst efter björnen, vårt vanligaste fyrfotade stora rovdjur. Flest finns i skogarna mellan Uppland och Dalsland samt södra Norrlandskusten.

Vad är en Lynx?

Lynx kan syfta på: Lynx – ett släkte inom familjen kattdjur, se lodjur (släkte) Lynx (snöskoter) – ett varumärke på snöskotrar.

Vilken familj tillhör lodjuret?

Lodjurssläktet Eurasian lynx/Higher classification

Relaterade inlägg: