Är Oxascand narkotikaklassat?

Innehållsförteckning

Är Oxascand narkotikaklassat?

Är Oxascand narkotikaklassat?

Läkemedlet är narkotikaklassat Läkemedlet är narkotikum enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Kan kräva intyg för att medföras på resa inom Schengenområdet. Läs mer hos Läkemedelsverket. Risk för tillvänjning föreligger.

Är Oxascand farligt?

Vid behandlingen med Oxascand kan reaktionsförmågan nedsättas och du kan uppleva biverkningar som t ex yrsel, dåsighet, hallucinationer och aggressivitet vilket kan påverka din förmåga att framför fordon eller använda maskiner.

Vad är skillnaden mellan Sobril och Oxascand?

Oxazepam[redigera | redigera wikitext] Oxazepam, summaformel C15H11ClN2O2, är ett ångestdämpande och lugnande preparat som tillhör gruppen bensodiazepiner. Det patenterades 1965 och lanserades under varumärket Serax. Varunamn i Sverige för ämnet är Oxascand och Sobril.

Hur lång tid sitter Oxascand i kroppen?

effektdurationen vara ca 4-6 timmar.

Hur ofta får man ta Oxascand?

Normaldosering: 15 mg 3-4 gånger dagligen, som vid behov kan ökas till 25 mg 3-4 gånger dagligen. Till äldre/känsliga patienter: 10 mg 2-3 gånger dagligen, vid behov en försiktig ökning till 15 mg 3-4 gånger dagligen. Lättare orostillstånd: 10 mg 3-4 gånger dagligen.

Relaterade inlägg: