Vad heter lunnefågel på norska?

Innehållsförteckning

Vad heter lunnefågel på norska?

Vad heter lunnefågel på norska?

Kusten. Längs Norges kust finns flera världsberömda fågelkolonier. Öarna Runde och Röst är heliga inom norsk ornitologi tack vare sina stora kolonier med lunnefåglar (Fratercula arctica).

Vart finns lunnefågel?

Förutom i Norge häckar lunnefågeln på Island, Grönland, Newfoundland och de brittiska öarna. Den lever av fisk och har inga landlevande fiender vid sina häckningsklippor. Deras enda hot är att måsar eller labbar ska angripa deras ungar. Lunnefågeln är den enda alkan som lever i Atlanten.

Vad heter lunnefågel på engelska?

Puffins(Fratercula arctica) Puffins are expected to seabird of the auk family. Lunnefågeln har en mycket karakteristisk näbb.

Har norskt fågelberg?

Runde ligger varmt om hjärtat, det är vackert och man kommer fåglarna nära. Där finner du Skandinaviens södraste fågelberg. En av de 10-tal unga havsörnar som snurrar runt Runde. ...

Vad heter Lom på engelska?

Som saknar förmåga att höra; döv, även svag. Trög, senfärdig.

Hur många ägg lägger en lunnefågel?

Häckar oftast i stora kolonier. Den blir könsmogen vid fem års ålder och lägger endast ett ägg årligen.

Var övervintrar lunnefåglar?

Studierna visar att lunnefåglarna uppehåller sig långt ute i Atlanten, där de stannar i flera månader innan de återkommer till Nordsjön. Lunnefåglarna ruggar dessutom vintertid, och kan då inte flyga utan ligger på havet med fötterna uppdragna i fjäderdräkten.

Relaterade inlägg: