Vilka kommer efter Lucia i luciatåget?

Innehållsförteckning

Vilka kommer efter Lucia i luciatåget?

Vilka kommer efter Lucia i luciatåget?

Lucia går främst i tåget. I sitt följe har hon 12 (ett heligt tal Lucia är den 13 tärnan) tärnor som vanligen följer Lucia parvis. Efter dem följer ibland stjärngossar som föreställer de tre vise männen och Herodes den store – en sedvana inlånad från medeltidens och 1600-talets djäknespel hållna på trettondedagsafton.

Hur många ljus är det i luciakronan?

Luciakrona för både små och stora. Med fem ljus och justerbart pannband.

Vem i luciatåget har ljus i håret?

Sedan sprids den till universitetsstäderna där de unga männen lussar. Det väckte stor uppmärksamhet när vi i Kulturens arkiv hittade ett foto på Lunds första lucia (läs mer i ett blogginlägg från 2015) Det är studeranden Brag som 1875 i vit krinolin och med ljus i håret firar luciatraditionen.

Varför firas Lucia bara i Sverige?

Fram till 1500-talet hade Lucia en helgondag i Sverige. Men när Sverige blev protestantiskt efter reformationen, försvann den om än ringa betydelse som helgondagen haft. Under medeltiden hade högtiden mer betydelse i relation till den kommande julfastan. Lucia inledde nämligen fastan som pågick fram till jul.

Hur ser ett luciatåg ut?

Det moderna luciatåget har traditionellt alltid en lucia, klädd i vitt med ljuskrona (även kallad luciakrona) på huvudet och ett rött band om magen. Lucian följs av tärnor, i likadana vita långa särkar som lucian men med glitter eller kransar i håret och ibland även glitter eller andra band om midjan.

Relaterade inlägg: