Är det fattigt i Estland?

Innehållsförteckning

Är det fattigt i Estland?

Är det fattigt i Estland?

Estland är bland Europas mest avancerade inom IT. Även om landet är den rikaste av de baltiska länderna är arbetslösheten märkbar, och många av invånarna är fortfarande fattiga.

Vad heter de som bor i Estland?

Ester (estniska eestlased, äldre namn maarahvas) är ett folkslag som talar estniska, ett östersjöfinskt språk, nära besläktat med finska. De flesta ester bor i Estland.

Vad heter Tallin i Estland?

Estlands huvudstad heter Tallinn, men i alla äldre skrifter brukar den kallas Reval, och det finns fortfarande en och annan som använder denna namnform.

Vad importerar man i Estland?

Men en stor del av transittrafiken fortsätter till de estniska hamnarna. Största exporten är av maskiner och verktyg (33 procent) följt av trä och papper (15 procent), textil (14 procent) och matrelaterade produkter (8 procent). Främsta handelspartner är Finland, Sverige, Lettland, Ryssland, Tyskland och Litauen.

Var bor de flesta i Estland?

Estland är bland de minst tätbefolkade länderna i Europa med en landytan på 45 336 kvadratkilometer. Huvuddelen av befolkningen bor i städer, störst är huvudstaden Tallinn följt av Tartu, Narva och Pärnu.

Relaterade inlägg: