Vad beror höga levervärden på?

Innehållsförteckning

Vad beror höga levervärden på?

Vad beror höga levervärden på?

Vad innebär förhöjda levervärden? ASAT och ALAT är leverenzymer som finns bland annat i levernas celler och om dessa läcker ut i blodet i större mängd än normalt, kan det i vissa fall innebära att levern på något sätt är inflammerad eller skadad.

Är det vanligt med förhöjda levervärden?

Förhöjda levervärden är vanligt hos symtomfria vuxna i den svenska befolkningen, även om säkra data saknas. För några år sedan höjde man normalvärdet för ASAT och ALAT, framför allt för män, vilket innebär att sjukdomar ibland nu kan döljas även hos personer med normala värden, speciellt inflammation vid fettlever.

Varför tar man Leverstatus?

För att detektera leversjukdomar undersöker man aktiviteten av aspartataminotransferas (ASAT) och alaninaminotransferas (ALAT), alkaliska fosfataser (ALP) och glutamyltransferas (GT) i serum. Övriga prover som indikerar skada, till exempel laktatdehydrogenas (LD), tillför ingen ytterligare information.

Vad kan påverka levervärden?

Det kan till exempel bero på följande: övervikt och fetma. alkohol. en virusinflammation i levern, till exempel hepatit B och hepatit C.

Vilket blodprov visar fettlever?

Följande tester är vanliga att göra för att undersöka sin leverfunktion: ASAT (aspartataminotransferas) ALAT (alaninaminotransferas) ALP (alkaliskt fosfatas) GGT (gamma-glutamyl transferase)

Varför får man cancer i levern?

Levercancer som börjar i levern beror ofta på att levern har skadats, till exempel genom långvarig inflammation. Här är några orsaker till inflammation i levern: virus, till exempel hepatit B eller hepatit C. långvarig och hög alkoholkonsumtion.

Vad kan förändringar i levern vara?

Cystor i levern är vanligen benigna. Förekommer både som enkla och multipla och kan även i vissa fall kommunicera med gallvägarna. Symtom i form av ökat bukomfång, smärta, blödning, infektion och i enstaka fall ikterus kan förekomma. Oftast upptäcks dock cystorna av en tillfällighet.

Vad är högt p ALAT?

Vad innebär ett högt ALAT-värde? Höga värden ses vid akut och kronisk hepatit, toxisk leverskada, mononukleos, gallvägsobstruktion. Ett högt värde kan även ses vi följande situationer: Efter användning av många kosttillskott och läkemedel.

Relaterade inlägg: