Vad beror högt ALAT på?

Innehållsförteckning

Vad beror högt ALAT på?

Vad beror högt ALAT på?

Vad innebär ett högt ALAT-värde? Höga värden ses vid akut och kronisk hepatit, toxisk leverskada, mononukleos, gallvägsobstruktion. Ett högt värde kan även ses vi följande situationer: Efter användning av många kosttillskott och läkemedel.

Vad är dåliga levervärden?

Vad innebär förhöjda levervärden? ASAT och ALAT är leverenzymer som finns bland annat i levernas celler och om dessa läcker ut i blodet i större mängd än normalt, kan det i vissa fall innebära att levern på något sätt är inflammerad eller skadad.

Varför leverprover?

Leversteatos eller leverförfettning är den vanligaste orsaken till lätt förhöjda leverprover i öppenvård. Kolla B-Glukos. Kan vara alkoholinducerat, om patienten ännu ej utvecklat gravare leverskada: Anamnes, S-IgA, S-CDT, S-GT (om ALP är normalt), MCV.

Vad är ett högt gt värde?

Förhöjda GT-nivåer ses bl a vid obstruktion av gallvägar, vid levermetastaser och primär levercancer, akut pankreatit och pankreascancer. Måttlig förhöjd GT ses i samband med infektiös hepatit och leversteatos, vid diabetes, övervikt, hög alkoholkonsumtion och vid behandling med vissa läkemedel.

Vad kan skada levern?

Alkohol ökar belastningen på levern och den som är både överviktig och dricker för mycket löper större risk för leverskador. Oavsett orsaken är skadorna desamma. Det uppstår små inflammationshärdar, levercellerna förstörs och ersätts av bindväv, leverfibros.

Vilka prover ingår i leverprover?

De värden som normalt ingår i leverstatus är:

  • Aspartataminotransferas (ASAT)
  • Alaninaminotransferas (ALAT)
  • Alkalisk fosfatas (ALP)
  • Bilirubin.
  • Gamma-glutamyltransferas (GT)

Relaterade inlägg: