Vad orsakar fosterskador?

Innehållsförteckning

Vad orsakar fosterskador?

Vad orsakar fosterskador?

Effekterna varierar dock beroende på hur mycket, hur ofta och hur länge fostret exponerats för substansen samt eventuell förekomst av andra negativa faktorer som psykisk ohälsa, dåligt näringsintag, tobaksmissbruk, intag av flera droger eller stress orsakad av sociala missförhållanden hos den gravida kvinnan.

Vilka orsaker kan det vara att det blir en missbildning?

Att missbildningar och andra medfödda skador uppstår hos foster kan bero på många olika saker. Vissa skador och sjukdomar har genetiska orsaker. Även yttre faktorer, som exempelvis att modern under graviditeten använt ett visst läkemedel eller utsatts för vissa miljögifter, kan öka risken för missbildningar.

Hur vanligt är det med trisomi 18?

De svåra skadorna hos fostret gör att graviditeten ofta leder till missfall eller avbryts. Därför föds bara mellan 7 och 10 barn per år med trisomi 18-syndromet. Hos nyfödda är trisomi 18 dubbelt så vanligt hos flickor som hos pojkar, sannolikt för att flickorna har en bättre överlevnad.

Hur vanligt är det med trisomi?

Ungefär ett av 8 000-12 000 nyfödda barn har trisomi 13-syndromet, vilket innebär att det varje år föds cirka 10 barn med syndromet i Sverige. Uppskattningsvis finns ett 50-tal personer med syndromet i landet.

Varför påverkas barn mindre av läkemedel De flesta läkemedel som modern använder under amningsperioden än fostret under graviditeten?

Detta möjliggör en minskning av barnets exponering för ett läkemedel om amningen anpassas efter tiden för läkemedelsintag. Trots att läkemedelskoncentrationen i bröstmjölken är densamma eller högre än i moderns blod kan den totala mängden som barnet får vara mycket liten.

Är det farligt att använda Tigerbalsam när man är gravid?

Användning under graviditet och amning rekommenderas inte och läkemedlets inverkan på fertilitet har inte studerats.

Relaterade inlägg: