Vad kan man få gulsot av?

Innehållsförteckning

Vad kan man få gulsot av?

Vad kan man få gulsot av?

Det kan bero på hepatit, skrumplever, levercancer eller den medfödda sjukdomen Gilberts syndrom. Förträngningar i gallgångarna så att bilirubin inte kan passera ut i tarmen, vilket hindrar kroppen från att utsöndra ämnet. Det kan till exempel bero på gallsten, en inflammation i gallgången eller en tumör.

När blir gulsot Farligt?

Kan gulsot vara skadligt för mitt barn ? De flesta barn har en mild och helt harmlös gulsot. Under vissa omständigheter kan dock bilirubin-nivåerna bli mycket höga, och i värsta fall resultera i hjärnskada. För att undvika detta bör alla nyfödda undersökas noggrant för gulsot och ev.

Hur lång tid tar det för gulsot att försvinna?

Vanligtvis försvinner den fysiologiska gulsoten under andra levnadsveckan. En liten del av barnen förblir gula även efter detta. Det kan då bero på annan bakomliggande sjukdom, även om barnet ter sig välmående.

Kan barn dö av gulsot?

Komplikationer av gulsot hos nyfödda Om barnet har extremt höga halter av bilirubin kan det ge skador, i värsta fall bestående hjärnskador.

Vad får man skrumplever av?

En vanlig orsak till levercirros är att ha druckit mycket alkohol en längre tid, oftast i flera år. Men det kan också bero på andra saker: leverinflammationer, till exempel hepatit B eller hepatit C. vissa läkemedel, ibland på grund av för höga doser.

Kan man få gulsot?

Det finns flera sorters hepatit Det finns flera sorters hepatitsjukdomar som orsakas av virus. Det är hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D och hepatit E. Hepatit brukar även kallas för gulsot eftersom huden ofta blir gulfärgad om du får sjukdomen.

Varför föds man med gulsot?

De flesta för tidigt födda barn men också en del barn som är födda i fullgången tid får gulsot under några dygn. Under fostertiden har barnet ett högre antal röda blodkroppar. När barnet är fött behövs inte samma antal röda blodkroppar och dessa bryts då ner.

Hur snabbt sjunker bilirubin?

En liten del av det konjugerade bilirubinet binds kovalent till albumin (s k delta-bilirubin) och har då samma halveringstid som albumin (ca 20 dygn, jämfört med ca 4 dygn för konjugerat bilirubin). Detta kan ge en långsam normalisering av bilirubinkoncentrationen, trots framgångsrik behandling.

Vad händer om man inte behandlar gulsot?

Gulsot är oftast lindrigt, men om bilirubinvärdet fort blir för högt kan det leda till skador. Det är mycket ovanligt i Sverige, eftersom nyfödda barn kontrolleras för gulsot och behandlas om det behövs.

Vad ska bilirubin ligga på?

Bilirubinvärdet varierar över dygnet och morgonvärdet är ofta dubbelt så högt som eftermiddagsvärdet. Vill man följa sitt bilirubinvärde är det därför lämpligt att ta provet vid ungefär samma tidpunkt vid varje provtagningstillfälle.

Relaterade inlägg: