Vad påverkar fjäderkonstanten?

Innehållsförteckning

Vad påverkar fjäderkonstanten?

Vad påverkar fjäderkonstanten?

Om en sträckt eller sammanpressad fjäders fria ända kopplas till en massa, som kan röra sig utan friktion i fjäderns längdriktning, erhålls en harmonisk rörelse, där oscillationens frekvens ökar med ökande styvhet hos fjädern (högre k).

Vad beror Svängningstiden på?

JA, och det är framförallt linans längd som påverkar svängningstiden. Ju längre lina desto högre svängningstid. För att sammanfatta så gör vi en liten tabell nedan. För att få en pendel att få rätt svängningstid är det alltså länden på linan som skall ändrar.

Hur får man ut fjäderkonstanten?

Re: [FY 2/B]Hur räknar man Fjäderkonstanten , vilket säger att fjäderkonstanten är kraften på fjädern dividerat med förlängningen.

Hur räknar man ut en Svängningstid?

För att se om formeln för svängningstid stämmer överens med de uppmätta värdena använder vi den här formeln:

  1. T=2*3,14√l/g.
  2. T=2*3,14*√2,0/9,82 ≈0,9 s.
  3. T=2*3,14*√1,0/9,82 ≈0,6 s.
BE

Är fjäderkonstanten konstant?

Fjäderkonstanten är en konstant som säger något om hur stark fjädern är. Fjäderkraften är hur stor kraft fjädern utövar vid en given tidpunkt. Fjäderkraften bestäms av hur mycket man dragit ut (eller tryckt ihop) fjädern och fjäderkonstanten. ... Vi kan räkna ut exakt hur mycket fjädern har töjts ut i jämviktsläget.

Hur stor är fjäderkonstanten?

7 En fjäder har fjäderkonstanten 10 N/m. En vikt med okänd massa hängs i fjädern. Man sätter vikten i svängning.

Hur beror fjäderns period på massan?

Newtons andra lag gäller även för fjädern och för en fjäderkraft. Det betyder att summan av alla krafter är lika med massan multiplicerat med accelerationen.

Vilka faktorer påverkar en pendel?

Dess period beror av endast två faktorer – tyngdaccelerationen och avståndet mellan fästpunkten och pendelns masscentrum. Denna pendel uppfanns av Galileo Galilei på 1500-talet och har framför allt använts i urverk.

Vad är Svängningstid fysik?

När vi menar en period menar vi att massan hinner göra en svängning och sedan tillbaka till ursprungsläget. Figur 1. Olika sätt att se en period för en fjäder som svänger. Det spelar således ingen roll var perioden börjar, så länge den slutar på samma ställe.

Vad menas med period för en svängning?

En svängning är en periodisk rörelse mellan två ytterlägen. ... Period: Svängningstiden (=den tid som används för en hel svängning från ett ytterläge, tillbaka igen till samma ytterläge).

Relaterade inlägg: