Vad kan påverka vår balans?

Vad kan påverka vår balans?

Vad kan påverka vår balans?

Med stigande ålder påverkas våra förutsättningar att hålla balansen. Hos de flesta minskar muskelstyrkan och vi tappar lättare balansen. Det kan bli svårare att hålla balansen eller ändra kroppsställning, exempelvis från att sitta till att stå och gå. ...

Hur påverkar synen balansen?

Kalkkristallerna är viktiga för balanssinnet I balansorganet finns små kristaller av kalk. Kalkkristallerna ligger ovanpå hårcellerna. Kristallerna påverkas av tyngdkraften och flyttar sig när vi rör på oss. Det gör att hårcellerna får information om kroppens läge och rörelse.

Kan man träna upp dålig balans?

De goda nyheterna är att det går att träna balansen och på så vis förbättra den. På samma sätt som vi mår bra av att träna våra muskler och vårt hjärta, mår vårt balanssinne bra av att tränas. Och det är inte särskilt komplicerat. Ett bra sätt att träna balansen är genom att gå ut och gå promenader.

Kan ögonen påverka balansen?

Ögonen är intimt sammankopplade med balanssystemet. Vi orienterar oss delvis med hjälp av synintryck. Men ögonens rörelser är också ihopkopplade med impulserna från balansorganen. Rubbade synintryck och situationer när synintryck inte överensstämmer med annan balansinformation är en vanlig orsak till att uppleva yrsel.

Relaterade inlägg: