Vad beror pannlobsdemens på?

Innehållsförteckning

Vad beror pannlobsdemens på?

Vad beror pannlobsdemens på?

Vad som exakt utlöser sjukdomen och orsakar nervcellernas undergång är inte känt. Men forskarna har i en del fall funnit en ärftlig störning som kan kopplas till sjukdomen. Pannlobsdemens är relativt ovanligt. Av de personer som lider av demenssjukdomar i Sverige beräknas ungefär 7 500 ha pannlobsdemens.

Vad är orsaken till frontallobsdemens?

Ärftlighet spelar sannolikt en större roll än för andra demenssjukdomar. Forskning tyder på att vissa mutationer i arvsmassan är en direkt orsak i ca tio procent av samtliga fall. I övriga fall är det sannolikt en kombination av ärftliga riskfaktorer och miljöfaktorer som orsakar frontotemporal demens.

Hur behandlar man frontallobsdemens?

Det finns idag ingen medicinsk behandling mot frontallobsdemens. Behandlingen utgörs av allmänt omhändertagande och stöd från personal med speciellt kunnande om sjukdomen och läkemedelsbehandling av symtom som depression, aggressivitet och oro.

Vilka drabbas av pannlobsdemens?

Pannlobsdemens (frontallobsdemens) drabbar både yngre personer under 65 år och äldre. Symtomen kommer ofta smygande som en personlighetsförändring, kanske med minskat intresse för omvärlden och ett avvikande beteende. Inte sällan följs detta av språkstörning som till slut kan leda till stumhet.

Hur vanlig är Frontallobsdemens?

Frontallobsdemens kallas också pannlobsdemens. Frontallobsdemens är en ovanlig demenssjukdom och har till viss del helt andra symtom än de andra demenssjukdomarna.

Hur länge kan man leva med Frontallobsdemens?

Många patienter lever ett tiotal år med diagnosen demens. Det har förutsatts att de flesta patienter går genom alla faserna från lindrig till måttlig till svår sjukdom. Men nu visar en ny studie att bara en fjärdedel av personer som dör med demens befinner sig i det svåra stadiet av sjukdomen.

Vad är orsaken till sjukdomen Alzheimers?

Högt blodtryck, diabetes och utbildningsnivå är andra faktorer som påverkar risken. Det finns även rent ärftliga former av sjukdomen, så kallade familjär Alzheimers sjukdom. Forskarna har hittat drygt 200 genmutationer, sjukliga förändringar i arvsanlagen, som kan går i arv och som är en direkt orsak till sjukdomen.

Hur ställs diagnosen pannlobsdemens?

Säker och tidig diagnos är viktig för patient och anhöriga, men är också en nödvändighet för att på sikt hitta botemedel mot sjukdomen. En undersökning av hjärnans vita substans med magnetkamera kan i ett tidigt skede avgöra om en person drabbats av pannlobsdemens.

Hur länge kan man leva med pannlobsdemens?

Många patienter lever ett tiotal år med diagnosen demens. Det har förutsatts att de flesta patienter går genom alla faserna från lindrig till måttlig till svår sjukdom. Men nu visar en ny studie att bara en fjärdedel av personer som dör med demens befinner sig i det svåra stadiet av sjukdomen.

Vad är frontotemporal?

Frontotemporal demens kallas även för pannlobs- eller frontallobsdemens. Sjukdomen leder till att nervceller förtvinar i hjärnans främre delar; i pannloben eller i främre delen av temporalloberna bakom tinningarna. Symtomen brukar komma smygande, på samma sätt som vid Alzheimers sjuk- dom.

Relaterade inlägg: