Vad krävs för att utbilda sig till förskollärare?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att utbilda sig till förskollärare?

Vad krävs för att utbilda sig till förskollärare?

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a). Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).

Hur lång tid tar det att bli förskollärare?

Förskollärarutbildningen är 3,5 år lång (fast tiden går snabbt!) Det går att läsa på distans via ett par högskolor i Sverige.

Vilka ämnen läser man på Förskollärarprogrammet?

Kurser som ingår i alla lärarprogram Kurserna tar upp bland annat ledarskap, juridik och retorik. Men du läser också kurser i förskolans historia, läroplansteori, dokumentation och bedömning, vetenskap- och forskningsmetodik, specialpedagogik, sociala relationer samt barns utveckling och lärande.

Vilken utbildning krävs för att jobba som barnskötare?

Barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan (3 år) kan vara en lämplig utbildning om man vill inrikta dig mot arbete inom barnomsorgen. Utbildning finns även inom Komvux på vissa orter. Inom Komvux finns också eftergymnasial utbildning för barnskötare som har yrkeserfarenhet.

Vad krävs för att få jobba som Förskolechef?

De flesta förskolechefer är i grunden Förskollärare men det finns exempel på när förskolechefer har annan tidigare utbildningsbakgrund, t. ex lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare eller socionomer. Det finns ett mindre antal verksamma förskolechefer som saknar formell eftergymnasial utbildning.

Hur lång tid tar det att bli barnskötare?

Du läser på heltid (40 timmar per vecka) och har lärarledda lektioner 16 timmar i veckan. I flera av kurserna till barnskötare eller elevassistent ingår arbetsplatsförlagt lärande (praktik) eller fältstudier på totalt omkring 12 veckor.

Vilka ämnen läser man till förskollärare?

Du läser kurser inom följande områden:

  • Barns kommunikation och språk.
  • Barns matematiska lärande.
  • Lek, lärande, utveckling och omsorg.
  • Samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, fritidshem och skola.
  • Estetiska lärprocesser.
  • Natur, miljö och teknik.

Hur många år är 210 poäng?

Yrkesexamina
ExamenLängdHögskolepoäng
Fysioterapeutexamen3 år180 hp
Förskollärarexamen3,5 år210 hp
Hippologexamen3 år180 hp
Högskoleingenjörsexamen3 år180 hp

Vad krävs för att jobba som elevassistent?

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning, t. ex från en yrkeshögskola, kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Hur blir man chef på förskola?

För rektorer för förskolan är huvudregeln: Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer för förskolan som är anställda efter . De ska påbörja sin utbildning inom två år efter tillträde. De som var verksamma som förskolechef den omfattas inte av obligatoriet.

Relaterade inlägg: