Vad är orsaken till ALS?

Innehållsförteckning

Vad är orsaken till ALS?

Vad är orsaken till ALS?

Sjukdom/tillstånd Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en gemensam beteckning för en grupp motorneuronsjukdomar som kännetecknas av att de nervceller som styr skelettmusklerna dör. Ryggmärgens yttre del ersätts av bindväv, och de muskler som inte längre får impulser från nervsystemet förtvinar.

Hur är det att leva med ALS?

ALS är en sjukdom där överlevnadstiden varierar väldigt mycket. Vissa patienter kan leva i över 20 år efter att de fått diagnosen, medan andra inte ens överlever ett år. I ungefär 10 procent av fallen är ALS en ärftlig sjukdom som orsakas av SOD1-mutationer.

Hur dör man vid ALS?

Det är en stor muskel som separerar bröstkorgen ifrån buken. När den inte fungerar, så fungerar inte andningen. Det är inte lungorna det då är fel på, utan musklerna som gör att man kan andas in som drabbas. Då når man slutskedet på sjukdomen och det som gör att patienten avlider i als.

Hur börjar ALS?

ALS kan börja på olika ställen i kroppen. Sjukdomen sprider sig sedan över hela kroppen tills man blir helt förlamad. Oftast börjar ALS med att en hand eller fot inte fungerar riktigt som förut. I handen märks det genom att ett finger blir stelt eller svagt.

Kan man bota ALS?

Vård och behandling vid ALS. Det finns ingen botande behandling av ALS. Behandlingens mål är istället att bromsa sjukdomsförloppet och lindra de negativa effekterna av sjukdomen. Man försöker också kompensera för funktionsnedsättningarna, ge stöd och god omvårdnad.

Varför tappar jag saker?

Det är vanligt att du får nedsatt känsel i fingrarna. Du kan få domningar och stickningar i handen och de fingrar som nerven går till. Det kan göra att du blir fumlig i handen och tappar saker lättare, eller att du får svårt att få grepp om små föremål. Framför allt tummen brukar förlora sin vanliga styrka.

Hur länge kan man leva med ALS?

De flesta ALS patienter lever cirka 3–5 år efter symptomstart. Cirka 10 % överlever längre än 10 år. Tyvärr finns det också personer som får kortare tid.

Hur länge kan man överleva med ALS?

Den drabbade förlorar gradvis kontrollen över sina muskler och blir efter en tid förlamad för att sedan avlida. Sjukdomens förlopp är ofta ganska snabbt och patienterna överlever i snitt bara mellan två och fem år efter diagnos, men det finns en mycket stor variation mellan enskilda patienter.

Hur snabbt dör man av ALS?

– Vi har en ALS-befolkning där den stora majoriteten kommer att inom tre år precis som de säger i alla studier. Men vi ser att 10-15 procent lever länge, som Stephen Hawking, och 10-15 procent lever mycket kortare än tre år.

Hur får man diagnosen ALS?

Diagnosen för als ställs med klinisk och neurofysiologisk undersökning. Det kan vara väldigt svårt i början av sjukdomen att ställa diagnos eftersom den smyger sig på. Ofta när patienten kommer till en neurolog så har patienten varit hos en husläkare som gjort en del utredningar och remitterat vidare till en neurolog.

Relaterade inlägg: