Vad behöver a-kassan för intyg?

Innehållsförteckning

Vad behöver a-kassan för intyg?

Vad behöver a-kassan för intyg?

Arbetsgivarintyget är det mest väsentliga intyget för att du ska kunna få din ersättning från a-kassan. I vissa fall kan du även behöva skicka in andra intyg så som: Intyg från Försäkringskassan. Om du fått ersättning från Försäkringskassan samtidigt som du arbetat.

Vem ska ha Arbetsgivarintyget?

Många arbetsgivare sköter dessa intyg helt elektroniskt. Arbetsgivarintyget behöver du när du söker arbetslöshetsersättning hos akassan när du befinner dig mellan två jobb. Din arbetsgivare måste enligt paragraf 47 i lagen om arbetslöshetsförsäkring lämna ut ett arbetsgivarintyg.

Vad är ett arbetsintyg?

Anställningsintyget (ibland kallat tjänstgöringsintyg) ska innehålla uppgifter om: var du är anställd, det vill säga hos vilken arbetsgivare, när du började din anställning och. din befattning.

Hur får man ut arbetsgivarintyg?

Kontakta din arbetsgivare för att ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivaren ska fylla i ett arbetsgivarintyg som skickas till a-kassan när du söker arbetslöshetsersättning.

Vad behöver jag för att söka a-kassa?

Sök ersättning

  1. Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. ...
  2. Logga in på Mina sidor hos din a-kassa. Logga in på Mina sidor hos din a-kassa. ...
  3. Begär ett arbetsgivarintyg. Var du anställd innan du blev arbetslös?

Hur skickar man in Arbetsgivarintyget?

Arbetsgivaren fyller i och skickar intyget digitalt via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu. När arbetsgivaren skickat intyget via arbetsgivarintyg.nu får arbetstagaren ett meddelande via mejl eller sms. Arbetstagaren måste då logga in på a-kassans Mina sidor inom sex veckor för att godkänna arbetsgivarintyget.

När ska jag få mitt arbetsgivarintyg?

Man har alltid rätt att ett arbetsgivarintyg när man slutar på en arbetsplats. Det spelar ingen roll om man själv har valt att säga upp sig eller om man blivit uppsagd - arbetsgivarintyget har man rätt till ändå. Den här rätten regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och det finns ingen tidsgräns.

Kan arbetsgivare neka Arbetsgivarintyg?

En arbetsgivare är enligt 47 § 2 st ALF skyldig att lämna ut ett arbetsgivarintyg på arbetstagarens begäran. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att lämna ut ett intyg.

Vad är det för skillnad på arbetsintyg och Arbetsgivarintyg?

Olika intyg Ett arbetsgivarintyg är ett intyg där arbetsgivaren skriver när du haft din eller dina anställningar inom kommunen och vilka befattningar du haft. ... Tjänstgöringsintyg är ett intyg som arbetsgivaren skriver och som bekräftar att du varit anställd och under vilken tidsperiod du haft anställning.

Är anställningsbevis och Arbetsgivarintyg samma sak?

Ett anställningsbevis (kallas även anställningsavtal) visar bland annat vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska jobba. Ett arbetsgivarintyg styrker hur mycket du har jobbat och hur mycket du har tjänat de senaste 12 månaderna.

Relaterade inlägg: