Vad beror hedersförtryck på?

Innehållsförteckning

Vad beror hedersförtryck på?

Vad beror hedersförtryck på?

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats.

Vad är orsaken till hedersvåld?

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck är att det har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet liknar det mäns våld mot kvinnor i nära relationer i stort. I hederstänkandet står dock föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus.

Vilka drabbas av hederskultur?

Motivet till brottet är familjens heder Handlingen riktas vanligtvis mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder. De flesta som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor. Även pojkar och män är utsatta. Ofta är det flera personer i släkten som ligger bakom brottet.

Hur kan hedersvåld yttra sig?

Kanske får inte personen själv bestämma hur den ska klä sig, vem den ska gifta sig med eller vilka den ska umgås med. Tvångsgifte och könsstympning är exempel på hedersvåld. Hedersrelaterat våld känns igen på föreställningar och idéer om oskuld och kyskhet.

Är hedersförtryck olagligt?

Hedersrelaterat våld är olagligt Det här kallas för hedersrelaterat våld eller förtryck. Att utsätta någon för det kan vara brottsligt. Det bryter också mot de mänskliga rättigheterna, och FN:s barnkonvention.

Hur kan offren skyddas från hedersvåld?

Utreseförbud. Socialnämnden kan ansöka om utreseförbud för barn som löper stor risk att tas med utomlands för barnäktenskap eller könsstympning. Då är det förvaltningsrätten som beslutar. Socialnämnden kan ta beslut om tillfälligt utreseförbud om det behövs och det inte finns tid till att vänta på rättens beslut.

Vad kan man göra för att förhindra hedersrelaterat våld?

Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske systematiskt och vara en del av skolans jämställdhetsuppdrag. För att skolpersonal ska både kunna upptäcka utsatthet hos eleverna och behandla frågorna i undervisningen behöver de ha kunskaper inom området.

Har hedersvåld ökat?

Enligt en statlig rapport från 20 000 unga i Sverige under hedersförtryck. ... Under 2015 avgjordes 66 fall med hedersvåld i svenska domstolar. Antalet ökade med 52 procent, jämfört med året innan, till 100 fall i fjol.

Vilka drabbas av hedersvåld?

Hedersrelaterat våld bygger på föreställningen att en familjs heder främst är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. Men även pojkar och män kan skada hedern om de inte beter sig enligt strikt definierade könsroller.

Hur påverkas samhället av hederskultur?

Studier från Sverige och andra nordiska länder visar att familjer som fortsätter att leva i hederskulturer efter att ha immigrerat till Sverige, förstörs möjligheterna för barn och kvinnor att integreras i det nya samhället.

Relaterade inlägg: