Vad varnade vägskylten krattan för?

Innehållsförteckning

Vad varnade vägskylten krattan för?

Vad varnade vägskylten krattan för?

Den kunde sättas upp för att varna för vad som helst. Ibland var den dubbel, med två trianglar som var fästa vid varandra, säger Emma Kristina Stilje som arbetar med samlingarna. Hennes egen favorit är den för tättbebyggt område som användes åren 19. – Symbolen ser mest ut som en kratta.

Vilket märke varnar för en farlig korsning?

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.

Är väjningsplikt ett varningsmärke?

Varningsmärket, varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. På huvudled sätts märket upp endast om korsningen är komplicerad, svår att på annat sätt farlig.

Vilka vägmärken kräver föreskrift?

  • Varningsmärken.
  • Väjningspliktsmärken.
  • Förbudsmärken.
  • Påbudsmärken.
  • Anvisningsmärken.
  • Lokaliseringsmärken för vägvisning.
  • Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.
  • Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera.

Vad alla skyltar betyder?

De kan till exempel ange vilken körbana som ska användas eller körriktningen på en viss väg. Ett påbudsmärke gäller fram till nästa korsning om inget annat anges i samband med märket.

Vad betyder vägmärke?

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Vilket vägmärke berättar att du närmar dig en farlig korsning?

A 28 Varning för vägkorsning.

Vilket av alternativen varnar för att en farlig korsning är ankommande när du kör på huvudled?

Skylten Varning för vägkorsning sätts ibland upp för att förtydliga att högerregeln ska tillämpas. Högerregeln gäller inte bara i korsningar, utan överallt där fordon korsar varandras körriktning.

Vad innebär en huvudled?

En huvudled innebär att alla som ska in på huvudleden ska lämna företräde åt de som befinner sig på huvudleden. Huvudleder märks ut med skyltar i början av huvudleden och sedan efter varje korsning om det inte på annat sätt är tydligt att huvudleden fortsätter.

Vad gäller vid stoppskylt?

Vägmärket 'Stop' innebär att du vid vägkorsning är skyldig att stanna vid stopplinje eller, om stopplinje saknas, omedelbart innan du kör in på den korsande vägen. Dessutom har du väjningsplikt mot alla fordon på denna. Någon tidsgräns för sjäva stannande finns inte. Kravet är att fordonet ska stå helt stilla.

Relaterade inlägg: