Vad beror dåliga levervärden på?

Innehållsförteckning

Vad beror dåliga levervärden på?

Vad beror dåliga levervärden på?

Det kan till exempel bero på följande:

  • övervikt och fetma.
  • alkohol.
  • en virusinflammation i levern, till exempel hepatit B och hepatit C.
  • vissa läkemedel och naturläkemedel.

Vad ska GT ligga på?

P- GT, gamma (gamma-glutamyltransferas)
ÅlderKönÖvre
18 - 40 årK0,75
> 40 årK1,2
18 - 40 årM1,3
> 40 årM1,9

Vad beror låga levervärden på?

Vad innebär ett lågt ALP-värde? Ett lågt ALP-värde är oftast en normalvariant, men ett lågt värde kan även förekomma vid magnesiumbrist eller vid svår näringsbrist. I mycket sällsynta fall kan även ett lågt ALP-värde i kombination med symtom på upprepade frakturer vara tecken på en genetisk sjukdom.

Vad beror förhöjda levervärden på?

Vad innebär förhöjda levervärden? ASAT och ALAT är leverenzymer som finns bland annat i levernas celler och om dessa läcker ut i blodet i större mängd än normalt, kan det i vissa fall innebära att levern på något sätt är inflammerad eller skadad.

Vad är P GT för prov?

GT ingår i en fullständig leveranalys för att utvärdera leverns allmänna tillstånd. Analysen är även av vikt vid bedömning av alkoholism och/eller riskbruk. Även ett litet intag av alkohol inom 24 timmar före provtagningen ökar GT-värdet temporärt.

Vad räknas som högt Levervärde?

Mer än ca. 60 gram alkohol/dag hos män (> ca. 4 glas vin) och > ca. 20 gram hos kvinnor (> ca 1–2 glas vin) anses orsaka höjda levervärden.

Relaterade inlägg: