Vad beror höga avgasvärden?

Innehållsförteckning

Vad beror höga avgasvärden?

Vad beror höga avgasvärden?

Höga avgasvärden beror många gånger (inte alltid) på att motorn har slitits med tiden och tappat sina ursprungliga toleranser. ... När motorns slitagedelar slitits ned, tappar motorn sin ursprungliga prestation.

Varför är co halten för hög?

hög CO har du för att bilen är trimmad. Den går lite fetar på tomgång än vad som är tänkt "orginal". Det har inget med läckande avgassystem att göra iaf. Byt tändstift, luftfilter (/gör rent) och olja.

Vad innebär förhöjd tomgång?

Tomgång[redigera | redigera wikitext] Tomgång kallas det låga varvtalet en förbränningsmotor ligger vid då den är igång men inte används. ... För hög tomgång sliter också på motorn, men framförallt bidrar det till ökade utsläpp.

Hur få ner HC värdet på bilen?

Börja med att ge bilen en ordentlig service med ny fräsch olja av god kvalitet, nya stift, kolla över tänddelarna, byt luft- och oljefilter och tanka tanken full med fräsch 98-oktanig bensin (blyfri). Detta brukar få ner värdena markant!

Vad göra åt höga avgasvärden?

1. Etanol i tanken tillsammans med besin funkar det och hur mycket av varje borde man ha för att få bättre värden på SPB. 2. Höjs verkligen HC halten då man kör på etanol för att få ner CO halten.

Vad gör en lambdasond?

När lambdasonden tar skada beror det ofta på påverkningar från motorn, men även läckage från avgassystemet kan skada sensorn. Om du märker något av symptomen ovan rekommenderar vi att du besöker en mekaniker för att testa om felet kommer från lambdasensorn.

Hur kan man minska halten av kolväten i avgaserna?

För avgasrening på vanliga personbilar med bensinmotorer används så kallade trevägskatalysatorer, med förmåga att reducera halterna av kolväten, kolmonoxid och kväveoxider. På lastbilar, bussar och personbilar med dieselmotor används så kallade oxidationskatalysatorer.

Hur mäter man avgasvärden?

På dieseldrivna bilar kontrollerar vi opaciteten och på vissa dieselbilar gör vi en visuell kontroll gällande svärtning (rester av sot). Avgasmätningen gör vi med hjälp av moderna instrument som snabbt mäter av bilens avgasvärden och avgör om de håller sig inom de lagstadgade gränserna.

Vad är Tomgaskörning?

Tomgångskörning betyder att du har bilen igång utan att köra. Detta kan vara störande och det orsakar utsläpp av farliga ämnen till luften. Därför har kommunen regler om tomgångskörning. Undvik tomgångskörning så långt som möjligt, speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är som giftigast.

Vad är avgasvärden?

Man räknar med att majoriteten av Open loop kommer att ha ett avgasuttag före katalysatorn så att bränsleblandningen kan ställas in precis på den stoichometriska punkten. ... Om man studerar avgasvärdena, ser man hur de förändras när katalysatorn börjar arbeta.

Relaterade inlägg: