Vad påverkar PSA-värde?

Innehållsförteckning

Vad påverkar PSA-värde?

Vad påverkar PSA-värde?

Blodprovet PSA mäter värdet av ett ämne som kommer från prostatan. Värdet stiger vid olika sjukdomar i prostata. Ett PSA-värde över en viss nivå bör utredas för att ta reda på om orsaken är prostatacancer, eller en godartad prostatasjukdom.

Hur ofta ska man ta PSA prov?

De allra flesta män har låga halter av PSA i blodet, men värdet ökar med åldern. Män med låga PSA-värden har mycket liten risk för behandlingskrävande prostatacancer. Om man har ett lågt PSA-värde kan det vara lämpligt att upprepa PSA-provet efter 2–6 år, beroende på hur lågt värdet var.

Kan PSA gå upp och ner?

För män som genomgått strålbehandling går PSA-värdet ibland inte helt ner till 0. Det förekommer också så kallat studsande PSA, då PSA-värdet tillfälligt kan gå upp för att sedan falla tillbaka. Män som fått återfall efter operation i form av stigande PSA får ibland tilläggsbehandling i form av strålning.

Hur mycket kan PSA variera?

Flertalet män utvecklar efter medelåldern en långsamt tillväxande, godartad förstoring av prostatakörteln (benign prostatahyperplasi). Förstoringen ger ofta en ökning av PSA-värdet i serum upp till några µg/L, i enstaka fall upp till 20 µg/L eller mer.

Kan PSA värde sjunka?

Brister med PSA Innan man tar PSA-testet rekommenderar vi att ni läser Socialstyrelsens riktlinjer. Vänligen notera att långvarigt användande av mediciner innehållandes Finasterid eller Dutasterid (t ex Proscar, Avodart, Propecia) kan göra så att PSA-värdet sjunker med upp till 50%.

Kan man påverka sitt PSA värde?

PSA finns normalt i små mängder även i blodet, och det är den mängden som mäts genom PSA- provet. PSA-halten i blodet kan öka vid - godartad prostataförstoring - inflammation i prostatakörteln - ökande ålder - användande av urinkateter (KAD) - cancer i prostatan.

Hur snabbt stiger PSA?

Infektioner i urinvägar och prostata ger också höga PSA-värden, under upp till ett halvår efter att infektionen har läkt ut. Om läkaren känner en förhårdnad i prostatan eller om PSA-värdet är över 10 mikrogram per liter är risken för cancer högre.

Är PSA prov tillförlitligt?

Då kan man hamna i att man låter sig behandlas för en rätt mild tumör med liten risk att dö i förtid men samtidigt väldigt stor risk att påverka livskvaliteten, säger Olof Akre. PSA-provet är enkelt att ta. Nackdelen är att provet inte säkert hittar all cancer och att det samtidigt kan indikera cancer där ingen finns.

Hur högt PSA kan man ha?

Enligt det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer är gränsvärdet 3 mikrogram per liter för män under 70 år, 5 mikrogram per liter för män mellan 70 och 80 år och 7 mikrogram per liter för män över 80 år.

Kan man ha prostatacancer med lågt PSA värde?

Ditt PSA-värde styr när det är dags att lämna nytt PSA-prov Är du över 65 år gammal och har ett så lågt PSA-värde är risken att du ska avlida i prostatacancer så liten att du inte behöver lämna fler PSA-prov över huvud taget, så länge du inte har några symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.

Har man ett riktigt lågt PSA-värde?

  • Om en man har ett riktigt lågt PSA-värde, under 1 mikrogram per liter, är det inte bara mycket osannolikt att han har en allvarlig prostatacancer, utan också mycket osannolikt att han utvecklar en allvarlig prostatacancer de närmaste sex-åtta åren.

Hur högt är PSA i prostatacancer?

  • Vid prostatacancer varierar PSA värdena kraftigt, och kan variera allt ifrån långt över 100 ng/ml till ca10-15 ng/ml. Så i den bemärkelsen är 13 inget högt värde, utan snarast i överkant av det normala. Ett värde på 13 skulle med andra ord kunna stå för en benign prostataförstoring.

Vad är PSA-prov för någonting?

  • Vad är PSA-prov för någonting? 1 PSA-provet är ett vanligt blodprov som tas i armvecket. 2 PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen. 3 PSA är inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett äggviteämne, ett enzym, som finns naturligt i kroppen även hos friska män.

Relaterade inlägg: