Hur känna igen falska sedlar?

Innehållsförteckning

Hur känna igen falska sedlar?

Hur känna igen falska sedlar?

Så ser du att sedeln är äkta Säkerhetsbandet visar en rörelse och djupverkan när du vickar på sedeln. På framsidan finns även en färgskiftande bild som går från ljus till mörk när man rör på sedeln.

Vad gör man med falska sedlar?

Eftersom falska sedlar är totalt värdelösa får man ingen ersättning om man har tagit emot en falsk sedel. För att säkerställa om en sedel är äkta kan du också ta den till banken. Alla banker har specialutrustning för kontanthantering som kan upptäcka förfalskade eurosedlar.

Vad händer om man handlar med falska pengar?

Påföljden vid brottet olovlig befattning med falska pengar är som huvudregel fängelse i upp till två år. ... Om man även varit med och tillverkat pengarna, så kan penningförfalskning bli aktuellt.

Vilken 500 lapp är giltig?

Den nuvarande 500-lappen, med Birgit Nilssons porträtt, introducerades 2016. Den är numera den enda giltiga 500-kronorssedeln.

Vilka Tjugolappar gäller?

Giltiga sedlar

  • 20 kr. 20-kronorssedel.
  • 50 kr. 50-kronorssedel.
  • 1-kronorssedel.
  • 2-kronorssedel.
  • 5-kronorssedel.
  • 10-kronorssedel.
  • 100 kr. Minnessedel.

Hur ser man om de nya sedlarna är äkta?

Så här kan du se om en sedel är äkta:

  • Högre valörer har ett säkerhetsband med tre fönster. Om du vickar på sedeln kan du i fönstren se bilder som rör sig och växlar motiv mellan ”KR” och en kungakrona.
  • Varje sedel har en färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln.

Vad är straffet för Fake pengar?

Efter tillägget är all befattning med falska sedlar eller mynt straffbar. Påföljden är fängelse i högst två år. Vid ringa brott kan fängelse i högst sex månader följa. Vid grovt brott är påföljden fängelse lägst i sex månader och högst i fyra år.

Relaterade inlägg: