Är det farligt att smaka på glykol?

Innehållsförteckning

Är det farligt att smaka på glykol?

Är det farligt att smaka på glykol?

Glykol - gott men livsfarligt! Glykol har en söt smak som hundar gärna glatt slickar i sig. Glykol är även giftigt för katter men de tycks, till skillnad från hundar, inte tycka om smaken och blir därför sällan förgiftade.

Vad heter en mindre giftig glykol?

Etylenglykol finns i bland annat kylarvätska, låsoljor och bromsvätska. Vid förtäring bryts etylenglykolet ner i kroppen och dess nedbrytningsprodukter är mycket giftiga. Numera är det allt vanligare att istället använda propylenglykol i kylarvätska, som är mindre giftigt.

Vad händer om en katt dricker glykol?

Glykolförgiftning hos katt inträffar ibland. Glykol finns i kylarvätska, spolarvätska och läckande element, smakar gott men är mycket farligt. De första tecknen på förgiftning är att din katt får ökad törst och urinering samt blir vinglig. Njurfunktionen försämras och njurarna kan helt sluta att fungera.

Hur fort dör man av glykol?

Redan små mängder etylenglykol till vuxen, cirka 30 ml, kan ge upphov till allvarlig förgiftning, och letal dos uppskat- tas till cirka 100 ml (1,5–2 ml/kg kroppsvikt) [1, 2]. Plasma- koncentration av etylenglykol på mer än 10 mmol/l anses re- presentera allvarlig förgiftning.

Är det farligt att få glykol i munnen?

Etylenglykolen absorberas snabbt ifrån tarmen och når blodomloppet. Den är i sig inte farlig, men i levern omvandlas den av enzymet alkoholdehydrogenas till de toxiska metaboliterna glykolaldehyd, glykolsyra och oxalat.

Vilken glykol är giftigast?

Vanlig etylenglykol är mycket giftig och kan leda till omfattande skador om den läcker ut i naturen. Vanlig kylarglykol är en miljöbov och bidrar till klimatförändringen.

Kan man dricka glykol?

Etylenglykol kan ge allvarliga symtom som kramper och medvetslöshet samt svåra njurskador om man dricker det. Redan en klunk kan orsaka allvarlig förgiftning hos barn. Ibland förgiftas vuxna efter att ha fått i sig kylarvätska när de tappar ur kylarvätska från motorn genom slangning.

Hur mycket glykol är farligt?

Det räcker med små mängder kylarvätska för att få stora skador. För en katt är dödlig dos ett par matskedar etylenglykol och för en hund på 30 kg är en dödlig dos 2 dl. För ett barn kan en enda klunk kylarvätska orsaka en allvarlig förgiftning.

Relaterade inlägg: