Vad händer om vätskenivån i ett batteri sjunker?

Innehållsförteckning

Vad händer om vätskenivån i ett batteri sjunker?

Vad händer om vätskenivån i ett batteri sjunker?

Om vätskenivån är under plattornas överkant kan batterierna skadas. Informationen nedan gäller inte för fordon med det dubbla batterisystemet. ... Fyll på destillerat vatten vid behov före laddning av batterierna. Vattnet kan an- nars lägga sig överst i cellerna och kan frysa vid köldgrader.

Vad händer med plattorna i ett batteri med för låg elektrolytnivå truck?

Ett batteri bör alltid ha syranivån cirka 10 mm över plattorna. Om batteriet saknar elektrolyt över hela plattan förstörs det på kort tid. ... Om plattorna sticker upp över syrans nivå under för lång tid kan de få en permanent skada och då måste batteriet bytas ut.

Varför ska batteriet dras ut under laddning?

När ett batteri laddas frigörs vätgas och syrgas. ... Genom att förse batteri med flamspärrande ventiler hindras yttre tändkällor att antända gas i batteriets celler. Gnistor kan bildas av statisk elektricitet.

Vad visar en Syraprovare när ett batteri är fulladdat?

När man kollar batteriets laddningstillstånd användes ofta en syraprovare, även kallad areometer. ... Den kan t ex visa att batteriet behöver laddas trots att det är fulladdat eller tvärt om.

Hur ska du rikta gaffeln när du kör med en tungt lastad motviktstruck i en backe?

För att balansera vikten som trucken ska kunna hantera använder man sig av en motvikt så att inte hela trucken tippar över. Hur stor denna motvikt är beror på vilken kapacitet man vill att en motviktstruck ska ha och vart lastens tyngdpunkt hamnar.

Relaterade inlägg: