Varför går EGR ventilen sönder?

Innehållsförteckning

Varför går EGR ventilen sönder?

Varför går EGR ventilen sönder?

Felet uppstod när jag kört många korta körningar och motorn inte hann bli varm. ... Systemet leder en liten mängd avgaser till motorns insug. På så sätt minskar förbränningstemperaturen och därmed utsläppen av kväveoxider (NOx). Därför har EGR-ventilen en benägenhet att sota igen om man mest kör korta sträckor.

När ska man byta EGR-ventil?

Följaktligen skulle man kunna säga att EGR-ventil trots allt är en slitdel. Då bör den, beroende på din körstil och fordonets körsträcka, bytas ut eller rengöras minst en men helst flera gånger under bilens livstid.

Vad händer om EGR ventilen inte fungerar?

En trasig, blockerade eller igensatt EGR-ventilen gör att motorn fungerar dåligt, ryker mycket och det kan även leda till motorhaveri. När en EGR-ventil är igensatt så kommer oförbränt bränsle in i avgaserna och det oförbrända bränslet blockerar DPF.

Vad kostar det att byta EGR-ventil?

Vad kostar en reparation eller ett utbyte av EGR-ventilen? En ny EGR-ventil kostar ofta över 2 000 kronor. Lägg dessutom till borttagning av den defekta och monteringen av den nya ventilen så blir räkningen rätt så dyr.

Varför sotar EGR ventilen igen?

Systemet leder en liten mängd avgaser till motorns insug. På så sätt minskar förbränningstemperaturen och därmed utsläppen av kväveoxider (NOx). Därför har EGR-ventilen en benägenhet att sota igen om man mest kör korta sträckor.

Var sitter EGR ventilen Kia Ceed?

Ventilen sitter monterad på insugsröret efter luftfiltret.

När öppnar EGR-ventilen?

EGR-ventilen är en mindre tratt med ett filter som är monterad där motorn utmynnar i avgassystemet. Ventilen öppnas när avgaserna från dieselbilen skickas tillbaka till förbränningsmotorn för att återvinnas.

Hur kollar man EGR ventil?

De vakuumstyrda EGR ventilerna kan kontrolleras med hjälp av en vakuumpump. Är ventilen av typen som öppnar vid ett positivt avgastryck måste motorn vara igång och varvas till 2000-3000 rpm för att testet ska gå att genomföra.

Vad är EGR på en bil?

EGR står för Exhaust Gas Recirculation. ... EGR-ventilen är en mindre tratt med ett filter som är monterad där motorn utmynnar i avgassystemet. Ventilen öppnas när avgaserna från dieselbilen skickas tillbaka till förbränningsmotorn för att återvinnas.

Kan man göra rent EGR-ventil?

Lösningsmedlet och rengöringsmedlet i EGR 3 Aerosol Diesel löser skonsamt upp smutspartiklar och sot från avgasventiler och EGR-ventilen. ... Rengör gärna med Wynn´s EGR 3 Aerosol Diesel minst 1 gång per år så minskar du risken för driftstörningar, startproblem och kostsamma reparationer.

Relaterade inlägg: