Kan du som innehavare av en teckningsrätt förlora mer än det investerade beloppet?

Innehållsförteckning

Kan du som innehavare av en teckningsrätt förlora mer än det investerade beloppet?

Kan du som innehavare av en teckningsrätt förlora mer än det investerade beloppet?

Att sälja sina teckningsrätter och att teckna nya aktier har ingen betydelse för det värde en aktieägare har efter transaktionen. Den som varken tecknar nya aktier eller säljer sina teckningsrätter kommer att förlora det värde som teckningsrätterna bär. ... Den som tecknar nya aktier måste samtidigt betala för dessa.

Vilka direkta kostnader utgår vid investering i en teckningsrätt?

För att erhålla en nyemitterad aktie måste en investerare alltså först köpa tio teckningsrätter för totalt 30 kronor, alternativt tilldelas teckningsrätterna baserat på sitt tidigare aktieinnehav. I samband med nyemissionen förbrukas teckningsrätterna och ersätts av en aktie, som hon betalar ytterligare 161 kronor för.

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier eller fonder?

Risken att du inte får den avkastning du önskat är högre om du har investerat i aktier än om du placerat dina pengar i räntebärande placeringar, som obligationer. Aktier (och tillgångar som baseras på aktier) innebär normalt en högre risk. Du kan förlora en del av, eller till och med hela, ditt investerade kapital.

Hur säljer man teckningsrätter?

Om du äger aktier i det bolag som ska genomföra en nyemission på avstämningsdagen har du företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på det konto där du har aktierna. Teckningsrätterna ger dig sedan rätt att teckna nya aktier i bolaget.

När blir mina teckningsrätter aktier?

Aktieägare i företaget erhåller teckningsrätter i proportion till sitt aktieinnehav före emissionen. Exempelvis kan tre gamla aktier ge rätt att teckna en ny aktie, vilket skrivs 1:3. Detta kan även uttryckas som att det krävs tre teckningsrätter för att teckna en ny aktie.

Relaterade inlägg: