Måste man följa stadgarna?

Innehållsförteckning

Måste man följa stadgarna?

Måste man följa stadgarna?

Alla medlemmar och styrelsen ska följa det som står i stadgarna. En konsekvens som kan komma ifråga i alla föreningar är uteslutning. ... Andra regler som finns i stadgarna om uteslutning (till exempel vem som beslutar om det, om det måste komma någon varning först m.m.) ska också följas.

Kan man förlora bostadsrätten?

Om du som är bostadsrättshavare missköter dig allvarligt kan bostadsrätten förverkas. Det betyder att du förlorar bostadsrätten. En bostadsrätt kan förverkas om du: inte betalar insats, upplåtelseavgift eller årsavgift.

Vad krävs för att ändra stadgar?

Det brukar vara styrelsen som föreslår medlemmarna att besluta om en ändring. För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att ärendet tydligt angivits i kallelsen till stämman. Enligt lag ska handlingarna finnas tillgängliga för medlem från det att kallelse går ut och skickas till dem som begär det.

Är stadgar bindande?

1.1 Stadgarna reglerar förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. I stadgarna regleras föreningens verksamhet och förhållandet mellan medlemmarna och föreningen. Alla bostadsrättsföreningar måste ha registrerade och godkända stadgar. Stadgarna är bindande för alla föreningens medlemmar.

Relaterade inlägg: