Vad händer om det inte finns en styrelse i en Brf?

Innehållsförteckning

Vad händer om det inte finns en styrelse i en Brf?

Vad händer om det inte finns en styrelse i en Brf?

– Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. I så fall får huset säljas som en hyresfastighet och därmed riskerar många att bli av med sitt kapital, konstaterar Kerstin Frykberg Andersson.

Vad händer om Brf likvideras?

Likvidation sker genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas enligt stadgarna. Konkurs sker om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder. Fusion sker när föreningen går upp i en annan förening.

Kan man ha en styrelse utan ordförande?

Det finns ett generellt krav på att en ideell förening ska ha en styrelse eller annat organ som kan företräda föreningen, eftersom föreningen är en juridisk person som måste representeras av någon. I praxis har detta krav inneburit att styrelsen har en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Kan man upplösa en bostadsrättsförening?

Föreningsstämman är föreningens högst beslutande organ. Ingen styrelse kan besluta om att upplösa en bostadsrättsförening.

Kan man sälja en bostadsrättsförening?

Det sker genom en likvidation där husen säljs till respektive bostadsrättshavare. Målet är att de hus som medlemmarna idag bebor med bostadsrätt ska bli direktägda som egna hem. Medlemmen tar i köpet ofta över en andel av föreningens lån. När likvidationen är genomförd har föreningen upphört.

Relaterade inlägg: