Kan man ta ut ett förarkort under färd?

Innehållsförteckning

Kan man ta ut ett förarkort under färd?

Kan man ta ut ett förarkort under färd?

Observera att du bara får ta ut förarkortet om det inte är möjligt att ha kvar det i färdskrivaren, exempelvis vid fordonsbyte, om någon annan ska använda fordonet eller när du påbörjar en dygns- eller veckovila.

Vad kan påföljden bli om du river ett färdskrivarblad?

För mer allvarliga överträdelser höjs i stället avgifterna till mellan 2 000 kr och 20 000 kr. För synnerligen allvarlig överträdelse differentieras avgiften till 8 000 kr eller 20 000 kr. För de allvarligaste överträdelserna kommer sanktionsavgiften dessutom att öka gradvis ju mer regeln överträds.

Hur länge får man köra utan färdskrivarkort?

Ett diagramblad får inte användas längre än avsedd tid, vilket är 24 timmar (om färdskrivaren inte är konstruerad för en längre registreringsperiod).

Kan ej ta ut förarkort?

Enligt artikel 15.2 första stycket i förordning 3821/85 ska en förare varje dag som han kör använda diagramblad eller förarkort från den tidpunkt då fordonet övertas. Diagrambladet eller förarkortet får tas ut först vid den dagliga körtidens slut, om det inte är tillåtet att ta ut det vid någon annan tidpunkt.

Hur undviker man att det fuskas med en annan persons förarkort?

Om ditt kort stjäls, tappas bort eller inte fungerar ska du anmäla det till Transportstyrelsen. Redovisningen av din arbetstid måste då göras med hjälp av utskrift från färdskrivaren. För att utskrift ska kunna göras måste tillräckligt med papper avsett för färdskrivaren finnas med i fordonet.

När är det krav på färdskrivare?

Alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014. I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider.

Relaterade inlägg: