Vad gör att säkringen går?

Innehållsförteckning

Vad gör att säkringen går?

Vad gör att säkringen går?

För att minska risken för överbelastning, vilket i värsta fall kan leda till brand, finns säkringar i lägenhetens elcentral. Överbelastning uppstår när för stor ström leds genom en ledning. ... Längst ut finns en färgad prick som hoppar ut när säkringen, eller proppen som den kallas, har gått.

Kan säkringar bli dåliga?

Skulle du belasta elsystemet hårt, exempelvis genom att ha flera elapparater igång samtidigt, så kan en eller flera säkringar gå sönder och det är då strömmen bryts. ”Proppen har gått” eller säkringen har löst ut! Då kan du behöva byta propp. Den propp som är trasig känns igen på att färgpricken i änden har lossnat.

Kan det bli fel på en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare är ett komplement till säkringarna i en elcentral och bryter strömmen vid felströmmar mot jord. Om din jordfelsbrytare löst ut, prova att slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. Inträffar det igen bör du kontakta en elinstallatör.

När löser en säkring ut?

Elcentralen. Elcentralen, eller ”säkringsskåpet”, är ditt hems elektriska hjärta. Härifrån löper alla elledningar ut och här sitter säkringar som löser ut om ledningarna blir överbelastade eller om det uppstår en kortslutning i produkter som är anslutna till elanläggningen.

Relaterade inlägg: